Svensk IT-historia

Trots IT-bubblan på 90-talet är IT-branschen kantad av framgångar och en otroligt snabb utveckling.

Ettor och nollor

Låt oss för en minut flyga tillbaka till 1950-talet då mängder av konsulter, mjukvarufirmor och datorföretag startades nästan på löpande band. Den verkliga startpunkten för hela IT-branschen var dock den statliga myndigheten Matematikmaskinnämnden som tillverkade stordatorn Besk. Den stod färdig 1953 och användes av försvaret för att avkoda Sovjetunionens koder samt till väder. Saab var en flitig användare av Besk men ville ha en egen.

Sara och Datasaab D2

Saab tecknade avtal med Matematikmaskinnämnden för byggnation av en Besk-kopia. Den föddes 1957 och döptes till Sara. Saab kan kallas för Sveriges första IT-företag även om ”IT” som förekomst, det vill säga ”informationsteknik” inte direkt fanns.

Sara tog upp en hel maskinhall. Man använde henne bland annat för att utveckla militärplanet Viggen. Sara hade elektronrör och när man byggde Datasaab D2 var detta en transistordator som bara vägde 200 kilo. Datasaab blev pappa till många små och stora datorer under de kommande tjugo åren.

IBM först med digital dator

År 1911 startade IBM utifrån tre företag som gick samman. ”Urfadern” Thomas J. Watson blev VD år 1914 och tio år senare döptes bolaget till International Business Machines. 1928 etablerades Affärsmaskinaktiebolaget International för att bli IBM Svenska AB i Stockholm – Sveriges första IT-företag.

Den första digitala datorn kom 1960 och tillverkades av IBM. Detta var ett banbrytande genombrott för administrativ databehandling. Datorn hette IBM 1401 och var den allra första digitala heltransistordatorn som masstillverkades för affärsanvändning.

Pionjären Axel Wenner-Gren

De flesta som passerar Wenner-Gren Center i Stockholm förstår inte vilken betydelse Axel Wenner-Gren haft i Sverige. Axel startade Electrolux och var pionjär inom datorer. Han köpte amerikanska Logistics Research på 50-talet, han tillverkade stordatorn Alwac, namngiven efter sig själv, Axel Leonard Wenner-Gren Automatic Computer. Alwac flyttades till Sverige och hamnade i Bollmora utanför Stockholm.

Matematikmaskinnämnden fick inte tillstånd för byggnation av fler datorer och personalen flyttade till Åtvidabergs Industrier som senare bytte namn till Facit AB. Både Datasaab och Facit producerade transistordatorer. Medan IBM tillverkade den första datorn för databehandling, tillverkade Facit den första massproducerade stordatorn år 1958. Samtidigt sänktes Axel Wenner-Grens projekt och Datasaab kunde inte konkurrera. IBM sopade banan med alla konkurrenter under 1970-talet.

Digitaliseringen fortsätter framåt

En ny bransch började växa fram – konsulterna. Och dessa skulle komma att överleva alla bubblor och svängningar på marknaden som exempelvis VM-data, Enator och Programator med flera.

IBM:s innovationsfokus är en betydande del av svensk IT-historia, nutid och framtid. IBM skapade lösningar för digital transformation, kognitiva tekniker och har utvecklat molnbaserade tjänster, dataanalytiska tjänster, IT-säkerhet med mera. IBM pressar gränser och är det bolag på världsmarknaden som har flest antal patent inom teknologi. IBM:s huvudsakliga uppgift är fortfarande att tillhandahålla teknikstöd till företagens affärer.

IT-branschen blir ett begrepp

På 70-talet minskade datorns storlek och bostäder och småföretag skaffade datorer. Flertalet företag, som krisande Luxor, IFS och Intentia med flera, deltog i utvecklingen. Datorprogrammen utvecklades, som exempelvis Bert-Inge Hogsved som hade köpt en dator till sin fru men saknade ett redovisningsprogram. Han skapade ett och idag är mjukvaruföretaget Hogia en stor koncern.