IT i världen – nya trender

Världen har påverkats av pandemin, det är ännu svårt att räkna ut den totala ekonomiska konsekvensen men allt som praktiskt taget går att flytta online har flyttats. Konsekvensen av detta är en massiv ökning av onlinearbete, onlinetjänster och helt nya tekniker och arbetsbefattningar. Den ökade digitaliseringen har skapat nya jobb och många nya företag.

Men vilka trender har förstärks och etablerats?

Distansarbete och virtuellt ledarskap

Förr var distansarbete endast tänkbart i viss form, men nu såg man hur lönsamt detta är. Många människor blir mer effektiva och man sparar in på lokaler. En sak är säker – det sätt vi arbetar på kommer aldrig att gå tillbaka till hur det såg ut för ett par år sedan.

Nu handlar det om en ny kunskap: Att kunna motivera, leda och styra personal som sitter utspridda i sina bostäder- virtuellt ledarskap blir plötsligt ett nytt kriterium vid chefsrekrytering. Andelen anställda som arbetar hemifrån har gått från ett tiotal procent till över sextio procent och beräknas fortsätta vara högt. Även investeringar i digitala stödsystem har ökat kraftigt och de stora bolagen investerar miljarder i detta.

System för ”cybersecurity”

Cyberattackerna ökar i samhället och likaså investeringar i ”cybersecurity”. Gamla tekniker är som bortblåsta och ny avancerad säkerhet krävs, och det går fort. Trots högsta prioritet och stora budgetökningar för att möta behovet är dessa utmaningar inte lösta. Detta är, och förblir, ett fokusområde som kommer att kräva ännu mer under kommande perioder.

Leverans till kund

Likväl som i den ”gamla” fysiska världen ska nu helhetsupplevelsen levereras online till kunden. Endast en fjärdedel av företagen i Sverige kunde leverera en sådan innan pandemin, men ju fler företag som satsar på onlineupplevelser desto fler kommer att kunna leverera fullödiga sådana. Det finns också ett större fokus på innovation inom tjänster och lösningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *