Hållbar kommunikation – Globala målen

Vad är ”hållbarhet” som det pratas så mycket om?

Globala målen (Sustainable Development Goals) ingår i FN:s Agenda 2030 från 2015 – för en hållbar utveckling i världen. Här finns 17 olika mål där miljöförstöringar och mänskliga rättigheter hanteras för att skapa ett hållbart samhälle för alla. Även kommunikation ska vara miljövänlig och genomföras enligt Agenda 2030.

193 länder har antagit Globala målen

När Millenniemålen hade sitt slutdatum tog den nya agendan vid. Agenda 2030 påverkar alla områden i vårt liv och samhälle. För de företag och akademier samt innovatörer som vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle finns det kapital att ansöka om genom projekt sanktionerade via Tillväxtverket, Vinnova och andra myndighetsrepresentanter. Just IT är ett prioriterat område, och hållbar kommunikation har blivit mycket betydande med tanke på hur vi nu arbetar.

Hållbarhet är också ärlighet

Hållbar kommunikation bygger på en hög grad av medvetenhet, ärlighet och en långsiktig inriktning. Det handlar om att engagera kunder, investerare och aktörer inom en och samma strategi med en definierad action-plan som har en miljövänlig inriktning. En sådan plan behöver mycket tydligt definiera en hållbar utveckling.

  • Var transparent.
  • Bocka av villkoren och formulera dem positivt.
  • Gör målen aktuella.
  • Höj ribban.
  • Bygg strategiska partnerskap med de som har samma värderingar.