Is a Zebra better than a Lion?

Is a rose more beautiful than a carnation? Is a mountain nicer than a beach?zebra-157762
Have you ever seen a zebra trying to or pretending to be a lion, a rose to be or to pretend to be a carnation or a mountain to be or pretend to be a beach? They are just perfect the way they are, liked differently and serve different purposes in the nature.   And that is the same with me and you. We are just different and perfect just the way we are. So why do we try to be someone that we are not?

To be who you are the ground for a sound, healthy and creative leadership at work 3.0.
Authenticity and transparency are frequently used words in today’s work- and business life. I think most of us can identify when we meet e.g. a leader that is acting out of how she/he “should” act as a leader and not out of the person she/he is. Do you trust them?
I know that I don’t. I’d rather trust a person that is not behaving as a leader “should” do but is authentic in the leadership than a person doing it “right”. The transparency in today’s work life primarily due to social media increases the importance to be the authentic you; who you are. And why should you not?

reindeer-160870Questions to ask oneself continuously that could help to be who you are and not the get lost in how you “should” be are:

 • Who am I?
 • What do I want?
 • What do I know?
 • What do I need to add?
 • What do I need to quit?

And the the most important note to oneself: Listen to your answers and live it!

Good leadership skills are about good communication skills and it has to start with oneself. Good communication skills are about paying attention and engage by first listening, then reflecting and then finally talking. And these are as well key factors for successful  networking and that is also the topic of my next blog post.

Enjoy your day!

I0000ceB0qqod5JA

 

 

 

 

/Cathrin Frisemo   cathrinatwifl.se

A beginning is an end is a beginning…

…And the summer according to the calender has ended in Sweden but IRL, read the weather conditions, don’t mind the calender and still gives us summer temperatures.
This reflects life and work as well. We can plan, organize, use different “success methods” to reach our goal etcetera but most of the time it does not end up the way we thought or wanted. And you know what, in the long run it most of the times turn out to the better!
Oh yeah?!? Yes, it does, speaking from experience.

Life has a tendency to, if we don’t take the easy way (with what I mean that you need to make an effort but not to fight for it) harshly push us in the right direction. That means that we’re and our life is under continuous change.
Easy? No, not always. Many times I get really tired of all the changes in my life, since they are plenty and at a higher frequency, but I’ve realized through out the years that it’s not the change that is strenuous but my resistance to it. If I accept the new situation, see it and think “Ok, this is how it is, so now I have to re-think, think new and act from that”, even in small happenings in everyday life, it moves on quickly and life takes the most amazing turns.

It’s increasingly important to stop resisting changes and instead to follow the flow in the rapidly changing society and work life. Within the previous statement lies one of many explanations of a tendency to hold on to and to look back at old values and solutions, we have to accept and live with that our living and working conditions and opportunities are emerging in a pace never experienced before.

tashkent-196501_1280Rapidly changing basic values in an constantly increasing globalized and internationalized society, life and working life, are shaking the ground like an forever lasting earthquake and that erupts our landscape. And at the same time in a volcano like eruption of  lava flow of beliefs, new values and trends are flowing and burying old grounds. We now have to find and explore new places, and build new paths and encounter grounds that will give us new dimensions and other ways of living.

Our body and nature is constantly changing 4715957772_ed2655e2ca_o
and striving for homeostasis, BUT if total homeostasis is achieved it will die. This is just what life is all about. Evolution, innovation and continuous change.

Doing things differently usually meets resistance from surroundings but keep on moving – take a chance and see what happens! Get inspired by this article on how to move on in the new work- and business life. A new work- and business life that is a social business life and it has to be kept in mind that there is a difference between social business and social media, and that is well presented in this link.

How to Use social media in your leadership in the social business world, you can learn more about by attending the free LEDA.today workshop, September 24,  0830-1200, at Djäkne Kaffebar in Malmö. Use this link to register.

Or why not take a trip to Riga, Latvia for their HPC and Cloud Computing week 2014 and listen to my keynote speech about “re-think, think new, think digitized work life” :-)

As always you’re more than welcome to connect with me at Facebook, LinkedIn or Twitter or use cathrin at wifl,

Wish you a fabulous fun and enjoyable weekend!

I0000ceB0qqod5JA

/Cathrin

 

Ledarskap i det digitaliserade arbetslivet – del 2

Inlägget är två av två, det förra publicerades måndagen den 7 maj, och är en intervju med mig kring lederskap i det digitaliserade arbetslivet. Den finns mer utförlig i form en webbradiosändning.

by Nina Jansdotter

Måste ledare vara tillgängliga i alla sociala medier?

- Det skulle vara en fullständig omöjlighet och går bara inte och skulle inte bli bra någonstans. Det är bättre att man väljer sina plattformar utifrån en digital strategi, både sin egen och den som gäller för företaget i stort.

Ledare bör också ha en egen strategi också hur man vill vara på sociala medier privat, vilket är svårare idag eftersom jobb och privatliv flyter ihop, anser Cathrin.  Många är ju även vänner med sina kollegor i olika sociala medier och kanske också även sin egen chef.

Största misstaget många chefer gör enligt henne är att de har ett konto på ett socialt media som det inte är aktiva med. Det gäller både företag och ledare. För om du har ett konto och blir vän eller kopplar ihop dig med människor där då förutsätter man också att du är aktiv där, fortsätter hon.

Om du av en eller annan anledning inte vill vara engagerad där du har registrerat dig så är det faktiskt bättre att du gör ett medvetet val att inte vara i sociala medier alls än att öppna konton och inte vara där.

Det kan, enligt Cathrin upplevas som väldigt nonchalant om man inte svarar när någon vill kommunicera på en social mediekanal som man är registrerad på. Det kan vara bra att ha någon riktlinje inför sig själv, som till exempel att man ska svara inom 24 timmar och om man vet att man inte kommer att kunna vara tillgänglig så kan man alltid skriva det i en post, så att de man brukar kommunicera där vet om det. Det är helt enkelt negativt att säga att man är det och sen inte vara det, enligt hennes erfarenhet.

De som är lite mer åt det inbundna hållet kan ha mycket stor nytta av att kommunicera via sociala eller av olika anledningar inte klarar av det lika bra som extroverta personer gör.

-Det kan exempelvis vara så att man inte orkar lika mycket efter en utmattningsdepression eller liknande eller så kan man ha det svårt med hörsel när det är många människor på samma ställe.

Igen trycker Cathrin på att olika typer av företag får ha olika typer av strategier för sin medverkan på sociala medier. För framför allt småföretagare är det ett ofta ett mycket effektivt sätt att jobba upp en kundkrets på. Men även de behöver välja för det är svårt att vara med på överallt.

-Om man nu exempelvis tar bildsajen Pinterest,  så är deras målgrupp främst kvinnor mellan  30 till 55 så där är det bra att vara om man har ett budskap man vill nå ut med till den målgruppen och har produkter som tilltalar dem. Själv använder jag mig mer och mer av LinkedIn för att där finns så fantastiskt många bra diskussionsgrupper som man kan vara med i och där man kan få tips om allt möjligt.

Hur väljer man rätt plattform då?

-Ta hjälp av en social medie expert säger jag. Därför att det är omöjligt att hänga med på allt som händer just nu och kraften på sociala medier är enorm.  Jag brukar ta det exemplet att när man även numera kan regimen i ett land via sociala medier så förstår man kanske vidden av kraften. Därför är det också viktigt att välja rätt kanal utifrån den verksamhet man driver och det kan en skicklig rådigvare hjälpa till med om man inte själv har tid och ork att sätta sig in i trenderna i det sociala medielandskapet.

En social mediestrategi bör enligt Cathrin ingå i både den interna och externa kommunikationsplanen, tillsammans med poster som reklam, marknadsföring, försäljning och så vidare. I grunden behöver man veta vad det är man säljer, vilka ens kunder är, var är de och hur når man dem, tillägger hon. Sedan väljer man var, hur och när man kommunicerar vad till de olika målgrupperna. De digitala medierna är olika verktygslådor. Ibland är det enligt henne bättre att företaget satsar på traditionell marknadsföring som exempelvis broschyrer eller liknande.  Igen, det beror på strategi och målgrupp.

Hur ska en ledare hantera kritik i sociala medier?

- Oavsett om du är på sociala medier så lär du få kritik via sociala medier ändå och då tänker jag att då är det väl bättre att vara där och se vad du får för kritik. Så man kan lära sig något av hur de pratas om dig och det företaget du representerar och också kunna bemöta det.

Sådant behöver man ju enligt Cathrin bemöta i vanliga livet och affärslivet också så det är egentligen ingen stor skillnad. Det kan ibland också vara värt att man tar in någon expert på kriskommunikation för att bli ännu bättre på att hantera kritik både på och utan för sociala medier, säger hon.

Vad kan effekten bli om du får kritik och du bemöter den på ett bra sätt?

-  Först och främst så vinner du trovärdighet för företaget och på så sätt stärker du ditt eget och företagets varumärke. Sen är det viktigt att man är med och hörs och syns och visar att man bryr sig. När man engagerar sig i kunderna så får man lojala kunder.

Det handlar om att bygga relationer och det är viktigare än någon i dagens brus. Man kommer inte långt med monolog längre. Nu handlar det om dialog och att engagera och få kunderna att känna sig delaktiga.

Enligt Cathrin finns det dock inga snabba recept för framgång för ledare i sociala medier, men hon påpekar igen att strategin är viktig och att man tar hjälp av dem som är duktiga inom området och att man tar sig den tiden själv att vara där och upptäcka och lära sig mer och lyssna på kunderna där de är.

About the Author

Nina

Nina Jansdotter är karriärcoach, beteendevetare och författare som brinner mycket för sociala medier.

Läs mer på: www.megasocial.se

Ledarskap i det digitaliserade arbetslivet – del 1

Inlägget är ett av två, det nästa publiceras på fredag 9 maj, och är en intervju med mig kring lederskap i det digitaliserade arbetslivet. Den finns mer utförlig i form en webbradiosändning.

by Nina Jansdotter

Det har skett stora förändringar på arbetsmarknaden i och med att det tillkommit många nya tekniker som gör att många människor exempelvis inte är lika beroende av att jobba på kontoret hela tiden. En av de mest spännande utmaningarna för ledare i det digitala arbetsliver är att ledarskapet numera handlar mer om coachande ledarskap istället för ”kontrollskap” som man mer kanske har varit van vid tidigare säger Cathrin Frisemo, föreläsare samt författare till boken WIFL- din guide till det digitala arbetslivet.

Det är intressant att se hur ledarskapet utvecklas nu framöver när många av de anställda inte är fysiskt på plats hela tiden utan man jobbar en allt större del av tiden via digitala medier genom olika digitala verktyg.

Cathrin intervjuade ett stort antal ledare när hon skrev sin bok. En del var utbildare, någon var headhunter, andra drev sitt eget bolag eller var anställda men alla var ledare i någon bemärkelse.

-Det som gladde mig mycket när jag gjorde intervjuerna var att många av de jag intervjuade var duktiga just på det coachande ledarskapet där man lyfter fram medarbetarnas talanger och hjälper dem att fokusera på dem. Det gläder mig att det ledarskapet verkar komma mer och mer nu och det behövs.

I dessa tider är det enligt Cathrin viktigt att man stärker egenmakten hos varje individ. Att man plockar fram och blir ”Zlatan” inom sitt eget område. Om fler lyckas med det så kommer hela landets näringsliv att blomstra, menar hon.

På frågan om vilka kommunikationsverktyg som är vanligast idag för ledare så svarar hon att det beror på vilken verksamhet man verkar i. Men vanliga är Yammer, Skype, Lync, Facebook , LinkedIn och Google Hangouts, som alla är lätta att använda.

Kan man få samma känsla vid ett digitalt möte som man kan få när man sitter på samma plats?

-Nej det kan man inte men det handlar inte heller om antingen eller utan både och. Båda typer av möten behöva. I vissa situationer kan man klara sig med ett snabbt och effektivt skypemöte eller en videokonferens på en timme.Sen finns det andra typen av möten där det krävs att man träffas för att diskutera genom olika saker djupare, men också för att man behöver ses live också ibland i en organisation, säger Cathrin.

Hon tror även det är lite av en generationsfråga. De yngre generationerna är ju vana vid att ha olika digitala plattformar för kommunikation och det är inte så konstigt för dem att inte träffas live när man ska prata.Som en jämförelse berättar Cathrin att under hennes uppväxt så sa de vuxna till henne att hon skulle gå över och träffa sina vänner istället för att sitta och prata så länge i telefon.

-Idag kommer jag på mig själv att säga ungefär samma sak till min son. Kan du inte gå över till dina vänner istället, eller ringa dem istället för att sitta framför datorn? Varje generation verkar ha sitt eget sätt att kommunicera på.

Ledare kan göra tidsbesparingar på sociala medier

De ledare som säger att de mer eller mindre helt vill stå utanför att kommunicera via sociala medier blir nog inte så långvariga i sociala medier, fortsätter hon.Men alla, inklusive ledare behöver däremot skaffa sig sin egen strategi som bygger på vem man själv är och vilken verksamhet som man bedriver.

-Man behöver också ta hänsyn vill vilken teknik som passar ens kunder och sedan finns det ju självklart en skala på hur mycket man behöver vara på sociala medier beroende på i vilken bransch man verkar. Men man behöver absolut ha någon form av social närvaro. Det är en grundläggande förutsättning för att företaget ska överleva framöver, säger Cathrin med eftertryck.

Det är inte så svårt att lära sig sociala medier, tillägger hon. De flesta är ju ändå ute på nätet i någon form även om det inte just är på sociala medier. Man kan exempelvis enligt henne googla sig fram eller titta på instruktionsfilmer på Youtube. Sen får man ta en plattform i taget. Det finns även många kurser i ämnet kan gå på.

-Sen för att bli bra på det valda sociala mediet så behöver man skaffa sig ett konto och hänga där för att se vilken speciell umgängeskultur och anda det är just där.Kommunikationsandan är olika i de olika nätverken, så det är det sättet man behöver lära sig på.

På olika arbetsplatser är det olika kulturer och på olika sociala plattformar likaså. Konstigare än så är det inte, enligt henne. Det är ju precis som när du ska ut i arbetslivet för första gången på en arbetsplats, så är det ju olika kulturer på olika arbetsplatser. Och det enda sättet att lära sig det, det är ju att vara där.

Självklart behöver man välja vilka sammanhang på nätet som man ska prioritera. Men ofta innebär kommunikation via sociala medier att man sparar tid.Ledaren kanske istället upptäcker att det blir en tidsvinst istället för tidskonsumtion totalt sätt.

Det kanske tar mer tid i början när man ska lära sig de olika verktygen men sedan när man kan dem så upplever många ledare att det blir en tidsvinst istället. Till exempel kan man koppla på sig och ha ett digitalt möte istället för att alltid ta sig fysiskt till alla mötesplatser.Då kanske du klarar av att hinna med två skypemöten på förmiddagen istället för att lägga en halv dag på restid mellan de olika mötena.Fortsättning följer nästa fredag, den 7 maj och tills dess önskar jag dig en skön helg och vecka som kommer.

/Cathrin

About the Author

Nina

Nina Jansdotter är karriärcoach, beteendevetare och författare som brinner mycket för sociala medier.

Läs mer på: www.megasocial.se

Hur du startar ett webbföretag för under 1500 kr

by Anna Åberg

start businessKroppen och psyket var avdomnat. Känslan var så stor att jag inte kunde känna den. En underlig upplevelse. Jag tyckte att jag borde känna massor.

Det var den 9 januari 2012, jag stod på flygplatsen i Umeå och sa hejdå till familj och vänner. De senaste månadrena hade jag sålt allt jag äger. En enkel biljett till Malta låg i fickan. Det stora äventyret som Digital Nomad började.

Sparkapitalet var 100 000 kr så jag behövde inte hitta en försörjning direkt. Tankarna om försörjning gick ungefär så här: “Jag skriver en bok eller nåt!”

Andra dagen på Malta hade jag bokat samtal med en av Sveriges bästa författarcoacher Ann Ljungberg. Ann och jag kom snabbt fram till att jag inte skulle skriva en bok, inte just nu i alla fall.

Ann bor på en segelbåt sedan 12 år tillbaka och har försörjt sig via webben i många år. Jag är IT tekniker och affärscoach. Vi såg att vi kan, tillsammans, lära ut hur man bygger företag på webben. Vi saknade designkunskaper så jag kontaktade min kompis Ann Klefbohm som är webbdesigner. Klappat och klart! Vi byggde e-kursen Digitala Affärsmodeller och började lära ut hur man bygger webbföretag.

Tre månader efter samtalet med Ann Ljungberg började jag tjäna pengar via de digitala produkterna, efter sex månader var de en stor del av min försörjning.

I februari 2014 är jag i Costa Rica skriver en bok tillsammans med Johanna Wistrand om att leva som digital nomad. I år reser jag jorden runt.

Mitt liv är fullt av frihet att jobba var som helst ifrån, bara det finns uppkoppling. Att sitta vid Stllahavet, lyssna till vågorna och skriva bok är lyx för mig. Min verksamhet är automatiserad i hög grad så jag jobbar smart och har mycket fri tid att lägga på annat jag finner intressant. Jag tränar för att gå El Camino till hösten, jag lär mig spanska och jag ska lära mig bodysurfa.

Du kan skapa dig den frihet du vill ha i ditt liv! Det kostar inte särskilt mycket pengar. Här är en enkel guide hur du startar ett webbföretag för 1500 kr.

Gå till verksamt.se och starta enskild firma. Kostar 900 kr via e-tjänst. Engångskostnad. Köp domännamn och webbhotell ex vis www.loopia.sewww.binero.sewww.ipeer.se. Domännamn kostar kring 100 kr per år och webbhotell kostar kring 100 kr per månad.

Installera WordPress med Oneclick och bygg din webbsida. Gratis.

Köp mejlleverantör, ex www.icontact.com eller www.aweber.com. Kostar kring 130 kr per månad.

Du kommer att ha en årskostnad på 100 kr och en månadskostnad på 230 kr för ditt företag.

Nu är det bara att marknadsföra!

Vill starta webbföretag men vet inte vad du ska sälja? Här kan du läsa mer om affärsidéer.

Lycka till!

About the Author

Anna_Aberg-200Anna Åberg hjälper smarta, självgående, godhjärtade entreprenörer (och blivande entreprenörer) att sprida sitt budskap via webben. Hon hjälper bland annat via utbildningar i WordPress, bygg ditt webbföretag från ax till limpa i Digitala Affärsmodeller, workshop för att skapa innehåll på webben Content Bootcamp och individuellt stöd genom coaching.

“Det pågår en frihetsrevolution där webbentreprenörer håller fanan högt. Vi skapar friheten att bo var vi vill, att jobba med goda saker vi brinner för på de tider som passar oss. Frihetsrevolutionen är ostoppbar och jag är tacksam och stolt att vara en del av den. Häng med du också!”

www.annaaberg.se | digitalaaffarsmodeller.se | OnlineKurser

The Digital Entrepreneur

by Kenneth OE Sundin

Digital Life

The Digital Entrepreneur is NOT necessarily an IT-nerd. The Digital Entrepreneur is a person who has identified a number of key factors on how to use IT in development of new Business Models.
Building a business based on digital tools and a skill in how to use ICT in your specific business sector is more or less a question of winning or losing. It doesn’t mean that “everything” is ICT – but no matter if you own a local Flower Shop or a web-shop selling plastic flowers you need to consider  the use of ICT. How you can use it, how your customers use it, how your competitors use it and how all the other players in the market use it.
It is also very clear that ICT is “THE” key factor in internationalization of your business. The fact that a majority of the population in almost all regions of the world are online from time to time indicates that the net and all kinds of services available are bringing people together, shrinking the globe.

Some use the expression web-entrepreneurs but I prefer “The Digital Entrepreneur”.

The Digital Entrepreneur:

Finds Business Opportunities – using ICT
Scanning the web as a way to keeping a watch out on the market, new trends and new ideas is for some of us as obvious as waking up in the morning.
We know that “copy the winner” always has been a great way to develop your own business. On the net you can find tons of great ideas by just studying how others do.
Remember to not only view your own sector but learn also from totally different sectors. Implement what others do into your own business model – and you will notice a change and your customers will keep on coming to you instead of moving to more “up-to-date” competitors.

Creates the base to reach them – using ICT
Just take one example on how we work with finding prospects and turning them into customers and after that build the customer relations.
Instead of just “having a system” to be able to work up a market you have gone trough sophisticated CRM systems to now have fully automated web based systems. Buildings lists with auto responders to always be “just in time” with the best offer is popping up in all kinds of business sectors.
The combination of developing the product or service and in the same time the digital support for running the business process is critical. Not just the products, not just the use of ICT – but a combination.

Finds Partners and Colleagues – using ICT
Earlier it was required from us all entrepreneurs and business owners to visit fairs, go to local events and all kinds of physical meeting to increase the network and from that find out who could be a possible partner.
Now you can easily manage that process from your desk in the evening then the family has gone to sleep. Networking and building relations over the net has become so easy and accepted by many of us. Of course a face to face meeting is always the best – but there is not an either/or but a both/and.

 • Scanning in social media and web networks
 • Starting the relation using digital forums and tools
 • Getting closer in personal video calls

Maybe leads to a final meeting IRL to close an agreement – but the whole process can definitely be web based.

Identifies Prospects and Customers – Using ICT
It’s always a “depending on that kind of Business you are running” issue here.
As I have been in the Business life for a long time I remember where we actually studied telephone directories and bought pre printed address labels from database companies. A lot have happened in this part of our businesses.
Using search engines, studying web pages, reading posts in social media are all possible ways to find a specific type of customer you are looking for.
By offering these groups of potential customers a number of different ways to learn more about your business and your products will make them come to you instead of the opposite.
You have got them some levels down the sales funnel and can focus on the motivated prospects instead of spreading out your resources on all levels.

Delivers Products and Services – using ICT
We still have to send a box with bearings with DHL, UPS or someone else of the logistic companies. But how we create the order, how we secure the payment, how we keep control over the delivery etc., is totally changed compared to the traditional “Industry era”.
We now use third party partners and by using ICT all of the involved stake holders can focus on their part of the delivery chain.
If we move over to digital products and services it is even more simple. We are often hearing the word “Disruptive businesses” and here is definitely one area for that.
It’s not only SaaS, Software as a Service, it can also be KaaS – Knowledge as a Service as we transform knowledge and experiences into digital products. eBooks are good examples of that – but today we have so many more Medias and ways of distribution to choose from.

Develops Customer Relations – using ICT
I have already mentioned how we can start relations with prospects, customers, partners and other using ICT. Today we can see all kinds of ways that Businesses uses to tie customers closer and to keep them.
We have had “Loyalty programs” in different versions for a long time – but now you don’t need to be American Express or British Airways to run such systems.
Even the smallest Solopreneur business can now benefit from all kinds of automated customer relations systems. We are getting more and more used to hear expressions like “passive income” – there the process from finding and getting customers also let us keep them and sell again and again to them.
With Affiliate agreements you also see more and more of “cross-selling” – selling other businesses products to your customer segment and vice versa. Sometimes it can actually work as a “self-playing-piano” once you have set up the systems and prepared the web sites involved.
The dream vision is the Digital Entrepreneur resting with a drink besides the swimming pool – only checking the bank account every now and then. However – most of us still have to work hard for a success – but it is within the reach for all of us.

Becomes a Global player – using ICT
All said above is of course considering the fact that the market is not limited to the local/regional market. If you start to think about what you can offer to an international market – your business can really take off.
In this perspective we also understand why more and more of the startups we see are so called “Born Globals”. They don’t even consider a local market. The target group is spread all over the world. Sometimes limited by language and sometimes by national specific laws and other conditions – but still so easy to reach from your home office desk.
Still you need to set the alarm clock for a video meeting with the other side of the Globe, but communicating and meeting others are not a problem anymore.

We can all be Digital Entrepreneurs on a Global Market! Don’t wait – start now! 

About the Author

KennethKenneth OE Sundin is an experienced serial entrepreneur and has also been working in many different IT companies and related business in more than 25 countries. In 1999 he was awarded as one of 500 most successful Entrepreneurs in Sweden. Additionally, Kenneth OE is a business coach and lecturer in entrepreneurship programs in several Universities. The focus for the moment is the SME Academy Network – a global network based on SME-related projects and activities.

Kenneth OE Sundin
SME Academy (International)
SME Academy (Swedish)
SME Academy on Facebook

900 000 New Jobs Are Waiting

by Kenneth OE Sundin

job search IFLThe forecasts indicate a lack of 900 000 ICT skilled individuals in Europe 2015.

If we add to that number all the jobs we already know we can supply with educated and skilled people, it shows how important ICT is for the growth and sustainability of our future Europe.

ICT skilled individuals wanted

ICT skills are not just about programming and designing new systems and tools. It is also a matter of development of Education, Training, Jobs, Businesses, Healthcare and all other sectors you can think of.

We are not only talking about the ICT professionals in ICT Companies. We are talking about ICT skills and ICT understanding in all kinds of situations and activities.

Even our social life and what we do with our time outside our jobs and studies requires ICT skilled people. Edutainment, Gamification, Mobility, Local awareness, Geographically related information (GIS) and many other new domains are example of there we need to recruit ICT skilled people. But only the pure/core ICT knowledge is not the solution, we need to merge the ICT skills with other knowledge and skills.

That is also the reason why we can point at individuals in all ages and with all kinds of backgrounds, and say – “Add some ICT skills – and you will have a good position in the labor market”.

ICT Businesses as a Growth factor of Europe

Along with some other knowledge-based industries, ICT is a very important growth factor. Some would say it is crucial for all other businesses. As I am “born” in the ICT sector – I let others say that, but I totally agree.

If we look upon the “competition” between regions in the world we can see that one of the games to win is the ICT development and its implementation in the society and into the life of our citizens. The Digital Agenda of Europe is one of the tools for making us understand how ICT can be a critical factor for us all.

What we need to do is to further develop our educational systems on all levels to be able to supply our ICT companies with the resources they need to grow, develop and enhance their products and services. If we do NOT manage that – we will see tremendous hinders and barriers for grabbing the opportunities that are ahead of us and we will be behind other regions. Not only in ICT competence – but in quality of life for us all.

ICT in all workplaces – why?

Why do we need to implement and develop the use of ICT in all our workplaces and jobs?

Simply because we see some advantages in our efforts to develop our life. Letting all citizens – young, old, consumers, workers, students, healthy, sick and all others – have access to services wherever they are, whenever they want and whatever device they can manage, will improve life and allow people to be a part of the society and not outside.


ICT skills on all levels required

digital skills

The great thing, and maybe the most interesting change, is that the requirement for ICT skills goes from top level of experts, down towards medium-skilled professionals and users, all the way to relatively limited skills in narrow sectors of all kinds.

That gives us also a different view on required education and training of all these individuals. We still need the University level with not at least a deep theoretical understanding. We need programs with more practical focus. We need shorter and longer courses for updating and upgrading skills and knowledge. We need more of Vocational Education and Training. There are also definitely room for specific “Labor market programs” there people outside the labor market gets a chance to enter it.

In addition to specific ICT skills we have to include both what we call soft skills and transversal skills to reach to the checkpoint “employable”. To be able to recruit job ready individuals are particularly necessary for the SMEs in Europe.

ICT Education and Training vs. Job ready

Being well educated and being ready for a job are actually two different things. In the labor market today there are often very limited possibilities to have a long introduction to get the necessary skills to manage a specific job. The more ready you are as an individual the more interested are the employers. This also goes for other sectors than the ICT sector of course.

If the labor market in general lacks the possibilities to introduce new individuals to a job, it is even more obvious in the smaller organizations and companies.

You can often see “Experience required” in job ads but very often it is not long experience that is required. It is more a readiness to manage the job from day 1.

NEET Youth – a future resource for the ICT jobs

Not Employed, Educated or Trained young people are of course in a very difficult zone of the labor market. That means we have to start to be able to recognize and verify also the non-formal knowledge and skills these individuals have.

We sometimes hear the expression “Digital natives” and automatically think of the younger generation, born and raised in a digital environment, using all kinds of ICT tools for a number of activities. Very often they have adopted skills that could be of a great value for a lot of employers, but it is not enough. To support these NEETs with some shorter programs and to provide them with knowledge in certain sectors could have a great impact on both the unemployment situation among youth as well as it could give access to valuable resources in many workplaces, not at least in SMEs. It is said that 4 out of 5 new jobs in Europe are created in SMEs the last years.

If we find a way to support the ICT industry with experts and mid level competences, we will open up for a lot for the lower level jobs, as an entrance to the “World of Workers” – WoW!

This is definitely a balance of resources and focus in the Labor market, but with new types of cooperations between public organizations, education and training institutions and stakeholders on the labor market – the matching process can be more successfully done. There is not one single stakeholder that can solve this entire problem or manage to take care of all the existing opportunities. We need to create new types of cooperating networks, PPPs, Private Public Partnerships. We need to increase the interaction between all actors, not at least students and teachers. To involve employers already in the recruitment of students, to invite them as guest-lecturers, to send teachers to companies and workplace, to have a constantly ongoing dialogue to meet the demands for changes – all this matters and can only be done in joint partnerships. Add to that the possibility to bring regions and countries together – to share the view, to find a common system to define and verify skills, to share the view of competences.

ICT in the growing SMEs

As mentioned above there is a lot of opportunities in developing ongoing and new businesses in SMEs. No matter if they are ICT professionals or just advanced/less advanced users, the supply of ICT skilled people are critical for the future competitiveness.

Can you imagine a touristic business without ICT tools for marketing, sales, booking, customer relation, value adding services etc.? Can you name a restaurant or a transport company with no need for ICT? Do you see the potential in using ICT as a key to internationalization of a company?

To provide SMEs with new knowledge we are more or less dependent on the use of net based learning modules, tips and advice, dialogue with colleagues around the world etc.

To give more opportunities to let people have a great life with their families and still having a possibility to a developing career – ICT is one of the keys.

To support mobility over today’s geographic borders – ICT is a fantastic opportunity.

Living in one country, working for a company in another, supporting customers in a third and getting support from colleagues in a forth country, is today a reality. One of the reasons we don’t do this more in practice is the lack of skilled ICT competences in different levels, in different roles.

2015 is soon here, very soon. No time to lose – let’s do it now!

About the Author

KennethKenneth OE is an experienced serial entrepreneur and has also been working in many different IT companies and related business in more than 25 countries. Since April 2013 he is one of the Experts in the ESCO ICT sector reference group, working with European Skills/Competences, qualifications and Occupations. In 1999 he was recognized as one of 500 most successful Entrepreneurs in Sweden. The focus for the moment is the SME Academy Network – a global network based on SME-related projects and activities.

Kenneth OE Sundin
SME Academy (International)
SME Academy (Swedish)
SME Academy on Facebook

KaaS – Will It Make Knowledge Providers Unemployed?

by Kenneth OE Sundin

knowledgeOnce the knowledge is transferred to a digital environment – will the teacher or knowledge provider be redundant? If all the knowledge already is available in attractive gift boxes with silk cords will there be a demand for new modules? I think you already have the answer: – “Of course”. As we will continue the development of our lives, the way we learn, the tasks in our workplace, the business models, etc., new knowledge and up-to-date experiences will always be of a great value to all of us. The day we don’t want to learn anymore – we are lost.

The Next Generation of Learning (NGL) was created as a model by the University of Dalarna, Sweden, and it is still being developed.  The change from being traditional Campus, to a distance learning University further to a net-based and now implementing the NGL is a change to all involved. Managers, administrators, teachers and students are all part of the change in the learning process. This fact is both a headache and a big opportunity for institutions all over the world.

It is not only about how we can use technology it is also about the pedagogical models related to new ways of both teaching and learning.

Facts, lectures, presentations, etc., can easily be transformed into digital learning products and accessible to larger groups of individuals looking for new knowledge.

The KaaS is not for the Universities only. It goes for all organizations and individuals working with transferring knowledge and experience to others. VETs, educational companies, consultants, coaches and all the others of us needs to master new ways of doing this.

KaaS – as a producer

OK, I have understood that as a teacher, knowledge provider or consultant, I know I will need to adopt the way my customers, students, learners and others obtain new knowledge and skills.

Transforming knowledge and experiences into digital products is a skill in itself. It consists of both technical and pedagogical skills along with the core knowledge you want to share. Being a Knowledge Provider is a new job, related to teaching and training, but totally different.

There is a flood of different tools you can use and staying updated on the latest is almost impossible. Make your choice based on the target group and their preferred way of acquiring the knowledge from you.

If you are not fond of learning the technical stuff, find a partner that can take care of the technical parts, focus on the content and message to be delivered.

Remember that you never can create a “knowledge package” that fits all; no matter they have the same need for knowledge. Stay focused on a target group and let them get used to the way you share your knowledge.

Different situations require different pedagogical techniques. Try to figure out when and how your target group will be able to learn from your KaaS packages.

Combining KaaS with webinars and chat

Once the digital package is clear – is it OK to sit down and relax? Just monitoring all the learners accessing your modules? No, it is when the fun part starts.

Normally there will be questions to you as a knowledge provider from the learners. To interact is important even if we want the systems to cover 100% of the needs. 80% of all the normal questions can probably be predicted and taken care of in advance. In FAQ material, in complementary videos and in animations you can cover most of the needs and also make the learners happier, being able to sort it all out.

The focus for webinars and also IRL seminars can now move to parts that need further explanation instead of just managing the base.

Participants can put additional questions direct to the Knowledge Provider and release the KP from repeating the same thing in every class.

This means that you as a Knowledge Provider can spend time and effort in preparing the videos and audios, as they are going to be used by many individuals. The webinars with a group of individuals or even a single will secure that the knowledge can be used and that it will work in reality.

As a Business Model you can build a set of “auto playing” resources to a larger volume of users and earn a good profit from that. The webinars will give added value to the users as they will dig deeper into the reality than in the theory. With the increased value of solving more specific problem, providing ideas and knowledge that is related to the learner – the interest in paying for the service also increases.

Small flexible modules

Keeping the courses and training material up to date has always been a challenge for us producers. There is no difference in digital learning products, unfortunately.

But if you work smart in your production you can make it so much easier for yourself.

 • short modules – maximum 5 minutes
 • choose a tool that allows you to manage the editing yourself
 • choose a platform for distribution there it is easy to upload/remove/change modules.

Knowledge tests

Sometime it is of interest to check whether the student has understood and acquired the knowledge. Some individuals also want to be recognized as having the knowledge, being able to give proof to employees, customers and others.

Instead of using expensive or complex LMS, Learning Management Systems, used by educational bodies as Universities, there are a number of free of charge survey tools that can be used.

Surveymonkey.com is one of the most used free survey tools. It can be used in a very simple way to assess and verify knowledge among students and learners. Either they do the test one at a time or a number of students at the same time.

KaaS – as a Distributor

As mentioned above it can be difficult to find the required knowledge or to be found as a Knowledge Provider on a single website. It could be a good idea to be represented by a distributor of knowledge. In the same way it is a good idea to search knowledge on platforms there many Knowledge Providers are exposing their different knowledge packages.

This can be related to the methodology behind MOOC – but the difference is that we in KaaS are talking more about single/stand-alone modules while MOOC is more like a complete program that we put together. But the borders are not sharp here.

Some examples of KaaS

Amazon.com is of course one of the most well known sources, even though we might be thinking of “e-Commerce Book shop” when somebody mentions the name. Khan Academy is another quite widely spread platform for knowledge and you can also see sites like Udemy and others popping up. You can also find places like Brian Tracy International, Simplicity, Hubspot and many more.

In SME Academy we are now collecting Knowledge Providers specialized in transferring knowledge and experiences to Solo- and Micro sized Enterprises.

Do you have a strategy for your own Life-Long Learning today? Could you think of viewing KaaS as a key to your future source of new knowledge and competence development?

About the Author

KennethKenneth OE is an experienced serial entrepreneur and has also been working in many different IT companies and related business in more than 25 countries. Since April 2013 he is one of the Experts in the ESCO ICT sector reference group, working with European Skills/Competences, qualifications and Occupations. In 1999 he was recognized as one of 500 most successful Entrepreneurs in Sweden. The focus for the moment is the SME Academy Network – a global network based on SME-related projects and activities.

Kenneth OE Sundin
SME Academy (International)
SME Academy (Swedish)
SME Academy on Facebook

KaaS – a New Way of Sharing Knowledge and Experiences

by Kenneth OE Sundin

We have now had SaaS (Software as a Service) for a while. Shortly after Cloud Technology has been made accessible to all – and we are not even thinking about buying software licenses as we did before.

We even see IaaS as a technology connected to the Cloud, Infrastructure as a Service, making it possible to provide large numbers of users with infrastructure from a single datacenter.

Кnowledge as a Service – why?

cloud saasKnowledge as a Service is as simple as a possibility to access certain knowledge whenever you need it, wherever you are.
We tend to spend less time on preparing ourselves for a situation that might occur and are more focused on being able to solve a problem, grab an opportunity, when it comes.

We understand that with all the knowledge gathered as huge stores of information we no longer consider “Know How” as the key, but “Know Who” as one important resource. At the very least, owners of small enterprises know that calling a friend or a colleague is better than spending time and money on attending a course that might be of good use later.

With the KaaS concept (Knowledge as a Service) you are leaving “knowing how” and “knowing who” behind and moving towards knowing where. “Where can I instantly find the knowledge when I need it” is a strategy and a tool that we need in order to be competitive as businesses or stay employable as employees.

KaaS – How?

Knowledge as a Service lets us access knowledge and experience structured in a way that we can find it, understand it and use it instantly.

Of course, we will still see traditional education and training giving us a base to build our careers on. Whether it is In Schools and Campuses or Net based or even in the MOOC model that grows rapidly for the moment.

KaaS is actually digital knowledge and experience packages accessible at any time, any place and any device.

Less text and more of photos, audios, videos, and animations is what we are looking for and prefer to use. Even the classical “How to bake a cake” is transferred from the old books to step-by-step videos.

Wherever we are, more or less, we have a device with internet connection providing us with a smart way to always have the required knowledge at our fingertips.

KaaS is actually like having a senior, experienced colleague beside you all the time!

KaaS – for whom?

Who will benefit, or rather is already benefiting from this possibility?

All of us are, of course. As individuals, students,  employees, or entrepreneurs, we all experience the needs for knowledge that we don’t have, in many different situations.

It doesn’t matter if we are part of larger or smaller organizations, we more often need to find the answers to problems we are looking for ourselves. With new technology it is of course also much easier to find colleagues, friends, teachers, consultants over the net and access their knowledge in a smarter way than to meet them face to face or make a phone call. But as mentioned above it is even difficult to know who and we are moving over to know where – we will be using digital sources of knowledge, independent of if the person that is providing the knowledge is available or not.

KaaS – in the consumer perspective

As a consumer, user, of KaaS all you need is what you probably already have:

 • a device connected to the internet
 • basic skills in using browsers and search tools
 • basic skills in running audios, videos, opening pdf:s etc

Now you are ready to start getting the knowledge you need in this very minute.

“But where can I find a digital knowledge product that solves my immediate problem?”

There are several answers to that question. Nowadays using Google is probably one of the most common ways to find the information you are looking for. But how do you find the specific knowledge, guide, solution, instruction or explanation you are looking for? Not at least, how can you be sure on the quality and that it fits your way of learning/understanding?

I recommend that you spend some time, when you have it, to locate a “library” that you like and trust. A platform that contains the type of learning modules/knowledge packages related to your situation, business domain or other criteria of interest.

You will probably need several sources that you bookmark or collect links to depending on topic and if it is a generic knowledge or a specific, in detail, you are looking for. Ask your friends, ask colleagues, get tips in social media groups, to save time in finding the best possible sources that fits your personal needs.

The best thing with Knowledge as a Service is that it is very often free – but don’t forget that it can be of a great value to spend some money on a professional and more pedagogical, easy-to-access knowledge package. Instead of just getting what everybody else also easily get – you can be more competitive if you take it one step further.

The key to success lays in the three keywords – Inspiration, Knowledge, Development. Once you have the interest, the driving force for knowing something new – you will find it easy to adopt the new knowledge. Having the Knowledge is unfortunately not enough (at least in most situations). You need to implement the new knowledge into your task, developing the skills to use it.

Enjoy your new opportunities using KaaS!

About the Author

KennethKenneth OE is an experienced serial entrepreneur and has also been working in many different IT companies and related business in more than 25 countries. Since April 2013 he is one of the Experts in the ESCO ICT sector reference group, working with European Skills/Competences, qualifications and Occupations. In 1999 he was recognized as one of 500 most successful Entrepreneurs in Sweden. The focus for the moment is the SME Academy Network – a global network based on SME-related projects and activities.

Kenneth OE Sundin
SME Academy (International)
SME Academy (Swedish)
SME Academy on Facebook

Glad digital sommar med sommarpris på nya WIFL 2.0!

DSC_0563Ser fram emot en glad digital sommar där jag har möjlighet att härjobba tack vare de olika digitala verktygen  som allt eftersom integrerats i mitt arbetsliv. Det ger mig större och fler möjligheter att emellanåt ta ledigt för att koppla ner och koppla av och njuta av sol, bad och goda vänner IRL.

Digitalisering av samhälle och arbetsliv går allt snabbare och vårt beteendet förändras utan att vi märker eller närmare reflekterar över det. Som till exempel att bankärenden görs allt mer via mobilen och den fasta telefonen drar sina sista andetag.
Skype introducerar realtidstolking under 2014  och jag funderar över hur det kommer att påverka arbets- och affärslivet. Världen krymper och redan idag kommunicerar vi med varandra över allt, alltid, så länge vi har tillgång till internet och med Skypes nya funktion försvinner nu även språkbarriärerna. Det är med stor fascination och spänning jag möter utvecklingen med dess nya villkor och möjligheter i det digitaliserade samhället. Det som gör det hela än mer spännande är att vi alla är delaktiga i utvecklingen av samhället och arbetslivet på ett sätt som aldrig tidigare upplevts i historien. Den berömda “Fjärliseffekten” blir än mer påtaglig.

Den snabba förvandlingen till det digitaliserade samhället och arbetslivet påverkar även boken “WIFL- Din guide till det digitaliserade arbetslivet” som nu, redan efter dryga 6 månader, kommit ut i en 2.0 version. Du kan nu ladda ner den i internetbokhandeln till sommarpris – 50% rabatt – nu ca 75kr.

Önskar dig en glad digital sommar!

Soliga hälsningar

/Cathrin