Värdet av en god hälsa i arbetslivet IFL

Inom it-världen har det sedan länge varit väl känt hur viktigt bra förutsättningar är för att behålla medarbetarna och att de dessutom håller sig friska. Goda anställningsvillkor och en bra arbetsmiljö är sedan länge ett prioriterat område inom it-världen vilket även framkom i den studie jag gjorde i slutet av min utbildning på Karolinska Institutet 1997. Undersökningen genomfördes på medelstora it-företag med syftet att ta reda på hur viktigt de ansåg det hälsofrämjande arbetet var, vilka insatser de gjorde samt om det fanns intresse för att inkludera det i en sjukvårdsförsäkring.

Det visade sig att redan 1997 satsade it-företagen på hälsofrämjande arbete, och där jag i definitionen av det hälsofrämjande arbetet bland annat inkluderade faktorer som ledarskaps- och arbetsorganisation. Behålla och främja en god hälsa ur många olika aspekter ansåg man viktigt eftersom att medarbetarnas kompetens var den största delen av företagets värde.

I det allt mer digitaliserade arbetslivet där tiden som tillbringas IFL ökar är erfarenheterna från företag inom it-världen intressant att ta vara på. Microsoft ligger här i framkant och delar med sig av hur de utvecklar förutsättningarna för det i sin satsning på Det Nya Arbetslivet.

Det ökande antalet solo- och småföretagare i arbetslivet IFL är även det en viktig aspekt att ha med sig i diskussionen om arbetsmiljön IFL. Att det inte längre främst handlar om stora industriföretag utan i allt större utsträckning om mindre tjänsteföretag som till stor del är verksamma i arbetslivet IFL och att det ofta sker utanför Sveriges gränser.

De större och äldre företagen har oftare ett mer inarbetat systematiskt arbetsmiljöarbete medan nya och framförallt solo- och småföretagarna sällan har det utan det löses mer ad hoc. Ofta har det redan gått alldeles för långt innan problemen uppmärksammas med långvarig rehabilitering som följd.

Det är sedan tidigare känt inom arbetsmiljöarbetet att det har varit problem att få ut den kunskapen i dessa verksamheter IRL, men en av fördelarna för dem som jobbar IFL är att de enkelt har tillgång till informationen så det gäller att hitta ett enkelt sätt att förmedla det digitalt.

Solo- och småföretagares verksamheter hänger på dem själva eller ett fåtal anställda och är därför väldigt sårbara vid sjukdom och då sätts ofta företagets överlevnad snabbt på spel. En av fördelarna med det digitaliserade arbetslivet är att det kan underlätta möjligheten för solo- och småföretagen att överleva vid kortare sjukdomsfall när mycket av verksamheten kan skötas via datorn IFL.

Så hur tar du hand om din hälsa i arbetslivet IFL?

Ha en fin vecka och trevlig påsk!

/Cathrin

Så blev eventet “Ledarskap i det digitaliserade arbetslivet – nya villkor och möjligheter”

IMG_5651Grunden för ett bra och framgångsrikt ledarskap är att vara landad i sig själv, väljer att fortsätta utvecklas som människa och leder sig själv genom livet. Har mod och vågar dra sin väg, med empati och med bestämdhet. Förmågan att skilja på sak och person och att se vad som är mitt och vad som är ditt och vad vi har gemensamt, är också viktigt att ha med sig i ledarskapet.

Som jag ser på det är ett bra ledarskap när man lyckas att få människor att leda sig själva, att man jobbar med empowerment för att bli allt mer självgående och ansvarstagande. Ett medvetet ledarskap inifrån sig själv där man vet vem man är, vad man vill, vad man kan och sedan gör det!

Arbetets organisation förändras också i det digitaliserade arbetslivet och samhället som övergått från kollektivism till individualism. Till att deltagarna på arbetsmarknaden får och behöver allt mer entreprenöriella egenskaper när man i alla större utsträckning “härarbetar”.

IMG_5652“Jobbahemma-dagen”, som är en del i Microsofts koncept “Det nya arbetslivet”, uppmärksammades på olika sätt förra onsdagen, den 26 mars, runt om i Sverige.

Själv deltog jag i eventet som det nya nätverket LEDAtoday höll på Starbucks, Malmö C under eftermiddagen.

Nätverket initierade jag för att lyfta frågorna kring nya villkor och möjligheter i ledarskapet i det digitaliserade arbetslivet. Eventet var starten på återkommande event med olika teman som är aktuellt för det nya ledarskapet. Tanken är att man här ska diskutera och utbyta praktiska erfarenheter så att man lämnar mötet med nya verktyg, kontakter och inspiration till fortsatt utveckling av sitt ledarskap. Deltagarna bjuds in till att virtuellt, via en exklusiv grupp i Yammer, fortsätta diskussionerna och erfarenhetsutbytet mellan träffarna.

“Ledarskap och sociala medier” var temat och här lyfte jag fram nya villkor och möjligheter för ledarskapet i det digitaliserade arbetslivet. Leif Kajrup, The Frank family, fortsatte prata om sociala medier och hur man kan använda dessa innan vi bjöds på kaffe i pausen av Stratiteq.

Emelie Ekblad, produktchef på Microsoft Sverige AB, föreläste från ett hotell i Stockholm kring bl.a. Yammer och hur man som ledare kan tänka kring att använda digitala verktyg i ledarskapet.  Avslutade gjorde Stefan Hult, Stratiteq, med att konkret visa på hur man använder Yammer, ett social enterprise network, som jag lite slarvigt översätter med företagets eget Facebook.

Med det menar jag att funktionerna som finns, samt några till, liknar FBs funktioner, men att det handlar om ett intranät för företaget och ett sätt att kommunicera via, en struktur vilket många är vana vid från olika sociala medieverktyg som man redan använder. Det gör det enkelt att inom företaget använda Yammer som kommunikationsverktyg.

Själv introducerades jag  till Yammer i och med uppstarten av LEDAtoday när Stefan skapade en kommunikationsplattform för styrgruppen via Yammer, vilket fungerat utmärkt och underlättat vår kommunikation avsevärt.

Självklart direktsändes eventet via Bambuser och finns nu att i sin helhet se och lyssna på via LEDAtodays egen Bambuserkanal.

Vill du ta del av presentationerna så skicka ett mail till cathrin@wifl.se så ordnar jag det.

LEDAtoday 26 mars Starbucks, Malmö CArbete är numera i allt större utsträckning något vi gör och inte något vi går till. Nya villkor ställer nya krav men ger också nya möjligheter till att få ihop livspusslet. Det ger större möjligheter att anpassa arbetslivet utifrån egna preferenser och förutstättningar som skiftar under arbetslivet. Generation C(onnected) blir allt vanligare att beskriva generationen som är i arbetslivet. Det är inte åldern, utan hur villig du är att connecta och ta till sig av det allt mer digitaliserade arbetslivet som bättre beskriver vilken generation man tillhör i det nya arbetslivet. Så nästa event LEDAtoday håller i handlar om den nya arbetsorganisationen där allt mer arbete sker här vi är – vi härarbetar.

LEDAtoday  finns också på LinkedIn och Twitter och följ oss gärna även där.

Nu dags att bege mig ut i vårsolen!

IMG_5141
/Cathrin

Ledare i digitaliserade arbetslivet

by Johan Book

Använd gärna digitala möjligheter men glöm inte bort den viktigaste kommunikationen. Chefens.

LeadersVill du skapa en kommunikativ styrka i din organisation? Skapa medarbetare som är motiverade, engagerade och arbetar i linje med era fastlagda strategier? Satsa i så fall på dina chefers kommunikativa förmåga.

Man frestas lätt av att ta digitala ”genvägar” och lägga ansvaret för mottagandet av information ute i organisationen. Det är bättre att fokusera på den engagerande dialogen. Mitt råd är att i första hand stötta era chefer att utveckla sitt kommunikativa ledarskap. Chefens kommunikativa beteende styr hela 60-70 procent av medarbetarnas motivation, prestation och insatser.

Chefens kommunikation alltid nummer 1 för medarbetaren

Kommunikativt ledarskap handlar om att strukturera, utveckla, interagera och representera sin avdelning och sina medarbetare. Studier, gamla som nya, visar att en bra kommunikativ chef får medarbetare som är avsevärt mer motiverade, känner mer arbetsglädje, är mer lojala och mer villiga att arbeta enligt lagda strategier.

I de organisationer som jag utvärderat är medarbetarnas motivation, arbetsglädje och lojalitet cirka 30-40 procent högre hos medarbetare med en chef med en god kommunikativ förmåga. Omfattande forskning visar också att du får ett ökat ekonomiskt resultat, mer nöjda kunder, fler marknadsandelar och lägre omkostnader. I mina ögon verkar en satsning på chefernas kommunikativa förmåga som en riktigt bra investering.

Liten påverkan under lång tid har avsevärt större effekt än stor påverkan under kort tid

Att vara chef idag är inte en dans på rosor, det är många arbetsuppgifter utöver ledarskapet, som pockar på deras uppmärksamhet. Om du vill utveckla dina chefers förmåga, se därför till att ha en långsiktig plan. Att skicka dem på en inspirationsföreläsning eller några dagars kurs förändrar sällan deras beteende i någon högre grad.

Se till att:

  1. Definiera och kommunicera värderingar och förväntningar på dina chefer
  2. Säkerställ kontinuerligt stöd och utbildning
  3. Utvärdera ledares kommunikation regelbundet
  4. Analysera resultatet av dina insatser och ta nya tag, att stötta dina chefer är ett långsiktigt och kontinuerligt uppdrag.

Lycka till och kom ihåg, det är bättre att börja med små steg än inga steg alls!

About the Author

JohanJohan Book har arbetat med internkommunikation och ledarstöd under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Har haft olika befattningar, specialist- såväl som chefstjänster, t ex inom stor internationell livsmedelskoncern där han bland annat ansvarat för den globala interna kommunikationen. Stort fokus på ledningsgrupper, chefer och utvecklandet/användandet av digitala kommunikationskanaler.

Utbildad inom media- och kommunikationsvetenskap med inriktning organisation och ledarskap. I bagaget finns även projektledning och en certifiering i förändringsledning.

Läs mer på: www.ledarkommunikation.se
Twitter
LinkedIn

Milleniegenerationen i abetslivet

by Mikael Drakenberg

millennialsNär vi talar om ungdomar så är ofta mediebilden den av massiv ungdomsarbetslöshet, utanförskap, och anklagelser om att ungdomar är lata och inte vill jobba.

I den nya boken Promote Yourself – New Rules For Career Success, så ger författaren Dan Schawbel en helt annan bild. Han lyfter bland annat fram att milleniegenerationen kommer att förändra företagen, då denna generation har tappat förtroendet för företagen som de fungerar idag och därför vill få dem att anpassa sig till olika social causes, och detta därför att ungdomar vill stödja lokalsamhället. Dessutom ogillar denna generation företagshierarkier och de vill inte bli begränsade av nio till fem jobb. Dessutom anser milleniegenerationen att företagen inte skall döma personer utifrån hur länge de jobbat på arbetsplatsen, ålder, och antalet timmar de jobbat. De vill istället att individen skall bedömas utifrån vilka resultat som han/hon har uppnått. År 2014 så räknar man med att hela 36 % av arbetskraften kommer att utgöras av den så kallade milleniegenerationen, och de kommer att utgöra hela 46% år 2020 och år 2025 räknar man med att milleniegenerationen kommer att utgöra hela 75% av arbetskraften.

Valerie Grillo som är chef för mångfaldsarbetet vid American Express förstår sig på vilken enorm potential som finns inom denna generation. Det är en generation som lever i en värld som snabbt förändras och som använder sociala medier på helt nya sätt för att connecta med andra människor, och som därmed påverkar företagens marknadsföring gentemot potentiella kunder. Nyligen genomförde företaget PayScale en studie som visade på att hela 15% av personer som tillhör milleniegenerationen har nått ledande positioner. De förändringar som det nu talas om innebär bland annat att företagen blir mer transparenta och att rekryteringsprocesserna blir mer ärliga, och att det blir mer samarbete på arbetsplatserna istället för att de anställda konkurrerar med varandra. Förutom detta så förutspås det att hierarkier kommer att kollapsa och att stora huvudkontor kommer att slås samman, och detta för att skapa den optimala miljön för samarbete. Dessutom kommer anställda att få bättre möjligheter att jobba flexibelt på distans när de passar dem bäst, och att de då bara kommer att bedömas utifrån vad de producerar.

En sak som skiljer milleniegenerationen från tidigare generationer i arbetslivet är att inom denna generation så föredrar hela 33% social media frihet och flexibilitet framför högre lön. En annan stor skillnad är att denna generation växte upp med olika videospel och de jagar hela tiden efter sina drömjobb. På de arbetsplatser som domineras av milleniegenerationen så ser vi redan en så kallad gamification på stark frammarsch, och det används för att träna och utveckla anställdas förmåga att använda olika spel. Ett exempel på ett sådant företag, där gamification används för att skapa en lojal millenieanställd är BlueWolf Consulting. Det fungerar som så att anställda på BlueWolf kan tjäna in poäng genom att publicera nya ämnen för diskussion eller besvara andra anställdas publiceringar, vilket upprätthåller företagets innovativa förmåga samtidigt som företaget ökar engagemanget. Dessutom uppmuntras de anställda att dela med sig av sina publiceringar till sina egna sociala nätverksprofiler (Schawbel.2013:17-20).

About the Author

Mikael Drakenberg Mikael Drakenberg är fil.kand med huvudämne statsvetenskap, och biämne är juridik. Mina huvudområden inom juridiken är Offentligrätt, Förvaltningsrätt och Internationell Humanitär rätt.  På grund av internationalisering och globalisering så påverkas också arbetslivet, vilket innebär att  vi jobbar äver landsgränser. Då påverkas vi också av andra länders regler och lagar. Därför har jag kommit att intressera mig alltmer för lag & rätt på nätet, och har på egen hand läst in mig på de regelverk som tex handlar om upphovsrätt, straffrätt (förtalslagstiftning) och lagstiftningen om trakasserier och kränkningar på nätet då dessa ser så olika ut i olika länder.

Inbjudan “Ledarskap i det digitaliserade arbetslivet”

00001 2

Välkommen till näverkets LEDAs första event i en serie som ledarskap i det digitaliserade arbetslivet där WIFL är en av initiativtagarna! Eventet är vårt bidrag till Microsofts “Jobbahemmadag” och vi bl.a. har med oss deras produktchef Emelie Ekblad online som berättar hur de jobbar framgångsrikt med sociala medier internt.

Ledarskapets villkor och möjligheter förändras i och med digitaliseringen av samhälle och arbetslivet. Det handlar om både och – att ta tillvara det som fungerar i det analoga ledarskapet och komplettera det med bra och effektiva digitala verktyg för att på bästa sätt fortsätta utveckla personal och företag.

Det nya affärslivet och arbetslivet handlar i stor grad om att kommunicera, interagera och socialisera för att engagera och entusiasmera och att skapa innovativa kreativa miljöer för att utveckla och leda verksamheten.

Utbildningen och satsningen på entreprenörskap inom EU och i Sverige formar nya deltagare i arbetslivet som också är vana att interagera, kommunicera och socialisera både IRL och IFL, vilket ställer andra krav och öppnar nya möjligheter i ledarskapet. Här har vi i Sverige ett försprång då vi sedan länge jobbat med delaktighet på arbetsplatserna vilket den nya generation C(onnected) ser som självklart, då det är sättet man interagerar IFL. Vi är mitt i omdaningen från industrialismens mindset till digitaliserade samhället och arbetslivets mindset – spännande! Och det blir vad vi gör det till :-)

Så välkommen till det första eventet i en serie kring ledarskapet i det digitaliserade arbetslivet som denna gång handlar om hur du effektivt kan använda sociala medier i ditt ledarskap!

Glada måndagshälsningar från hemmakontoret!       00001 2

/Cathrin  :)

Var digital där du finner din kreativitet

by Michael Baggelin

digital nomadKänslan att kunna göra det man älskar på det sätt som får bäst kreativitet är en fantastisk möjlighet.  Som skapande människa ser jag ofta nya möjligheter att skapa där man normalt sett inte gör det. Folk hamnar i rutiner som inte fungerar och man tröttar ut sig och sina sinnen helt själv med gamla normer.

Digitala nomad i ett nytt land

Jag började jobba som Digital Nomad för ca 12 år sedan i ett land som hade förutsättningar både när det gäller väder & vind samt massan av kunder inom hotell och restaurang som kunder bli mina.

I början av min karriär som webbdesigner kände jag en strävan att kunna arbeta fritt och där jag  bäst trivdes och skapade mina egna vattenhål för webbdesign. Jag fann inte ofta någon kreativitet på ett kontor och det ställdes krav jag inte kunde uppnå inom fyra väggar. Jag behövde luft och hittade det på resande fot i nya miljöer i ett nytt land där nyfikenheten grodde och växte till nya nivåer och kreativitet.

Den kreativa känslan infann sig

Jag hade saknat den kreativa känslan som ibland infinner sig långt ner i maggropen och växer ut och upp i tankarna om färger, former och frisk luft. Jag tog mitt pick och pack och drog till Grekland, flyttade helt enkelt ner allting jag ägde på en lastbil och bosattemig i det vackra underbara land som öppna både sinnen och det sociala livet med härliga människor från alla världens hörn.

Athen blev min nya hemstad

Det tog inte lång tid innan jag etablerade mig som frilansande webbdesigner och konsulterade större företag med en frihet jag strävat efter länge. Jag fann nya oaser i denna härliga storstad bland gröna parker, lokala hamnar med yachts uppradade vid hamncafeet där jag brukade insupa havets dofter på våren precis efter alkionides-veckorna i Januari hade passerat. en vecka i Januari månad som värmer dagarna för att alkfåglarna skall kunna häcka och temperaturen stiger till över 10 grader under några dagar med härlig värmande sol på stranden. Jag arbetade visst men på ett helt nytt sätt i ett helt nytt land. Från mitt kontor mitt i centrala Athen arbetade jag som konsult för webbbyråer och sökmotoroptimering och social medier.

Grekland och internet

Det var tidigt i Grekland att arbeta med internet och som webbdesigner och jag fick många förfrågningar om jobb. Grekland saknade en utvecklad infrastruktur och internet var riktigt lyx så stackars ISDN-modemen gick varma på de kontor som hade skaffat internet. Jag hittade flera öppna nät i min närhet så jag fuskade med internet under flera år eftersom det fanns tillgängligt.

Åter till Sverige med nya krav och inspiration

Jag flyttade hem till Sverige igen efter 12 år utomlands och hade sat höga krav på friheten att arbeta hur jag ville. Jag arbetade som webbstrateg på ett större konsultbolag i Göteborg och med den frihet som erbjöds fick jag tankar om att starta min egen webbyrå igen i Sverige. Jag behöll mitt företagsnamn och startade nyligen min firma igen.

Just nu sitter jag på Espresso house i Brunnsparken i Göteborg och insuper en latte efter ett tidigt kundmöte som avklarades på en halvtimma i väntan på en kurs njuter jag varje sekund av min kreativa frihet och tror att dagen avslutas med samma känsla som jag vaknade. Njutning varje sekund när jag kan erbjuda min kunskap till andra och samtidigt njuta så in i helvete som jag gör…

About the Author

Michael BaggelinDet är  som driver Cleverclick sedan starten 2007 med internationella kunder och bas i Athen, Grekland. Webbdesign och webbutveckling har varit en röd tråd genom hela verksamheten sedan 1997 där sökmotoroptimering och internetmarknadsföring blivit våra specialkompetenser i minst 12 år.

Michael har lång erfarenhet kring digitala strategier och har tagit fram lösningar där företag behövt investera i sin synlighet och målgruppsfokus för affärsutveckling. Sökmotoroptimering är en av den absolut mest kostnadseffektiva marknadsföringsåtgärd man kan göra där man når en långsiktighet utanför vanlig marknadsföring.

På senare tid har Michael utvecklats genom utbildningar och kurser inom traditionell marknadsföring och digital affärsutveckling bland annat IT-projektledning på Add skills i Stockholm 2013 och Strategisk marknadsföring på IHM Business school i Göteborg.

Tänka om och tänka nytt – krocken mellan gammalt och nytt

Bakom slöjorna som döljer hela kroppen kommer handen fram och en smartphone lyfts mot ansiktet och en bild fastnar i mobilen som sedan med några knapptryck finns i olika sociala medier. En ögonblicksbild av dagens Istanbul – minarieternas stad där böneutroparnas röster blandas med spårvagnarnas skrammel, måsarnas skrik till ackompagnemang av båtarnas motormuller, signaler och guidernas bild av Istanbul. Kontrasternas stad mellan gammalt och nytt där Vodafone ligger i det gamla huset bredvid en av de enorma moskéerna som är utmärkande del av stadsbilden.

Struktur men ändå kaos – ett strukturerat kaos i en kulturell smältdegel. Dagen innan jag anlände Istanbul var det upplopp på Taksimtorget men nu var det vardag igen.

Livet gick på som vanligt  men 50 mil därifrån, en båtresa uppför Bosporen som mynnar ut i Svarta havet  låg Krim-halvön som Ryssland sakta intog. Historiens vingslag så nära men ändå långt borta kom rakt in i hotellrummet via CNNs direktrapportering. Filmer och klipp via sociala medier och internet.

Ett par dagar efter det att jag landat hemma gick Turkiets premiärminister ut och sa  sig vilja förbjuda vissa sociala medier och aktiviteter på internet. Ytterligare en person som förstår kraften i  och möjligheterna med sociala medier och internet.

Michael Baggelin, ägare till Cleverclick SEO och webbyrå, var tidigt ute med att förstå detta då han för många år sedan tog sin verksamhet utanför Sveriges gränser och blev digital nomad. Om sina erfarenheter berättar han om i veckans gästblogg på torsdag, så håll ut och välkommen tillbaka på torsdag!

Glada måndagshälsningar i vårvärmen!

/Cathrin

Få koll utan att hålla den

by David Stiernholm

toolsAllt jag har att göra som jag kan få gjort automatiskt skänker mig ett uns ytterligare sinnesro. Kan jag låta min dator eller en webbtjänst hålla koll på någonting eller göra något moment som jag annars skulle ha gjort, blir det ännu en sak jag slipper göra.

De senaste dagarna har jag ånyo fängslats av hur underlättande automatisering är när det gäller mitt dagliga värv. Och, ändå handlar det bara om enkla, små uppgifter. Men, lägger vi ihop alla dessa små moment, blir det ändå en hel del jobb och en hel del ställtid från och till att jag gör dessa moment.

Mina senaste två favoriter

Jag är just nu mycket nöjd med två automatiseringar jag gjort. Den första tar avstamp i ett problem.

När jag tjänstereser arbetar jag så mycket som möjligt när jag sitter på tåg, i lobby, på flyg, tja, var som helst; dels för att inte lida hotelldöden, dels för att jobba in ledig tid så att jag kan arbeta fyra­dagarsvecka. Vissa uppgifter inbegriper att jag ka skriva ut något, men det har visat sig att min Mac är något otillförlitlig när det gäller skrivarkön. Även om jag skickar en utskrift till skrivarkön, kan den vara spårlöst försvunnen av någon anledning när jag väl kommer till skrivaren. Så, jag kan inte lita på att det jag skickar till utskrift verkligen blir utskrivet. Jag har testat Googles fjärrutskriftfunktion, men fick den inte att fungera riktigt. Så, jag vill vänta med att skriva ut till dess jag är på kontoret. Samtidigt vill jag slippa behöva komma ihåg att jag ska skriva ut något.

Så, nu har jag en mapp på datorskrivbordet som heter ”Skriv ut”, i vilken jag sparar undan mina utskrifter i pdf­format när jag är på resa. För att slippa glömma att kolla i mappen när jag kommer till kontoret, har jag låtit det underbara lilla programmet Hazel rödfärga mappen när det ligger något i den och grönfärga den när den är tom. Dessutom ändras datorskrivbordsbakgrunden från rullande kullar till vintrigt berglandskap när något ligger i mappen. Jag tycker om hur detta är en subtil och diskret signal istället för att jag skulle få en pling, en blinkande ruta eller något annat som bara skulle distrahera mig. Nu blir jag varse att något ska skrivas ut på ett mjukt och icke stressande sätt.

Den andra lösningen handlar om digitala fakturor. Allt fler av mina leverantörer skickar mig fakturor i pdf­format via mail istället för på papper. När jag får en pdf­faktura, ska den läggas dels i den Dropboxmapp jag delar med min ekonomibyrå(som fiskar upp den där och lägger den för betalning), dels i respektive leverantörs mapp hos mig. Båda de momenten vill jag slippa. Så, jag har skapat en tom mapp kallad ”Distribution” som jag lagt i Dock längst ned på skärmen. Den i ett mail bifogade pdf­fakturan drar jag till Distribution­mappen och släpper där. Återigen griper Hazel in. Programmet kollar från vilken leverantör fakturan kommer och lägger fakturan i Dropbox­mappen och kopierar därifrån samma faktura till rätt leverantörs mapp ­ allt helt utan min inblandning. För säkerhets skull låter jag Hazel tillsammans med Automator skicka mig ett mail om någon faktura blir liggande i ekonomibyråns mapp längre än en vecka, med en genväg till rätt faktura, som nu är rödmarkerad och har en tag som anger sedan när fakturan har legat där orörd.

Färre moment för mig

Hade jag inte låtit mina hjälpprogram sköta de här momenten, skulle jag själv behövt flytta filer mer, hållit koll mer, bevakat mer och klickat mer, vilket jag nu slipper till största delen. Istället kan jag lägga mer fokus på de uppgifter som är beroende av just min specialkompetens ­ och som jag helst vill ägna mig åt.

I detta nu funderar jag febrilt på fler användningsområden för dessa vardagens små hjältar hjälpprogrammen.

About the Author

David Stiernholm jobbar som Sveriges ende Struktör sedan 2004. Han har utvecklat verktyg, tankesätt, metoder och rutiner som gör personer och då också företag, mer effektiva, flexibla och faktiskt också lyckligare! David hjälper medarbetarna i företagen att upptäcka struktursmarta sätt att jobba.

Många är de organisationer, företag, universitet och högskolor som valt att anlita Stiernholm consulting sedan starten. David har också gett ut boken “Klart – Bli superstrukturerad på 31 dagar” som är ett träningsprogram i 31 steg i att få mer tid till det som är viktigt genom att arbeta strukturerat.

http://www.stiernholm.com/

Lugnare tempo, struktur och WIFL i årets digitala bokrea

Veckan som gick flöt fram i ett lugnare tempo än vanligt insåg jag idag då min måndag drog igång i ett intensivt tempo. Det enda jag kan relatera det till är det sportlov som många i södra Sverige åtnjöt den gångna veckan; barn och föräldrar och en och annan mor-/farförälder också.

Det var vältajmat då jag emellanåt behöver andas lite lugnare för att vänta in själen, reflektera och ta fram nya infallsvinklar och riktningar på färden genom livet och där arbetet är en viktig och rolig del.

För mig som jobbar mycket i det virtuella arbetslivet känns det särskilt viktigt då tempot här är högre än i det analoga arbetslivet. Därför är det också angeläget och välbehövligt att hitta en balans mellan dessa två världar som är ett arbetsliv.

Digitaliseringen och teknifieringen av och i arbetslivet utvecklar befintliga arbetsuppgifter, andra arbetsuppgifter behövs inte länge och nya tillkommer, vilket Anders Anderssons gästblogg förra veckan beskriver på ett inlevande och tydligt sätt.

Den här veckans gästbloggare är David Stiernholm, Sveriges ende Struktör, och han lär ut hur man kan få koll utan att hålla den med hjälp av digitala verktyg. Mer om det kan du läsa på torsdag. Och då kommer också veckans fråga här på WIFL, där du har möjlighet att ge en bild av hur det allt mer digitaliserade arbetslivet påverkar dig.

boksomslagImorgon börjar bokrean och självklart är “WIFL – Din guide till det digitala arbetslivet” med i den. Så mellan den 25 februari och 25 mars har du möjlighet att till ett mycket förmånligt pris ladda ner den antingen i ePub eller Pdf-format från en av internetbokhandlarna. Klicka  här så ger det dig direkt möjlighet att köpa och ladda ner boken.  Förnöjsam läsning önskar jag dig!

Med önskan om en skön vecka som går i vårens tecken!

/Cathrin

Att jobba som journalist i det digitaliserade arbetslivet

by Anders Andersson

journalismSom varandes lokalredaktör i Hyltebruk hade man det sällan jäktigt, åtminstone inte när det gällde bilder. Deadline låg ett halvt dygn framåt i tiden och innan centralredaktionen kunde få några bilder att fylla sidorna med skulle filmrullarna stoppas i en påse, knallas ned med till busstationen för vidare befordran till Halmstad där en eller annan timanställd yngling hämtade försändelsen. När celluloidremsan sedan långsamt ormade sig fram ur framkallningsmaskinen efter en kvart fanns det ibland något negativ som efter inskanning funkade att illustrera den gångna dagens värv med. Ibland kunde det hända att filmremsan var blank, helt tom på information. Då blev det ju å andra sidan lite svettigt för stackaren som plötsligt skulle fylla ett par sidor med nästan ingenting.

Strax efter millennieskiftet kom de första digitala systemkamerorna: en tung klump (fast vi slapp föregångaren med separat hårddisk i en väska att hänga på axeln) med blygsamma 1,67 megapixels upplösning och mindre blygsamma 120 000 på prislappen.

Plötsligt skruvades tempot upp betydligt i nyhetsrapporteringen.

Nu skriver vi 2014 och dagstidningarna hänger på repen och famlar efter nya affärsmodeller att ersätta de gamla med. Helst innan konkursförvaltaren knackar på dörren.

Själv har jag inte jobbat som anställd på flera år. Livet som frilans är friare, nervösare och roligare. Fast det är ju så evinnerligt bråttom hela tiden, helst ska bilderna vara levererade innan de är tagna. Eller bilder och bilder – lika ofta är det film som efterfrågas i första hand. Och jodå, jag har en knapp på mina stillbildskameror som det står ”video” på, men att filma så det blir bra är ett helt annat yrke än stillbildsdito. Lägg sen hygglig ljudupptagning på det så har du plötsligt tre yrkesmän/kvinnor i samma kostym! Förutom it-teknikern såklart, som ser till att uppkopplingen mellan wft-sändare, 4g-router och klient-ftp funkar. Nä just det, det var ju jag som riggar det med.

Något slags rekord tror jag det blev för min del när Henrik Larsson skulle presenteras som Falkenberg FF:s nye tränare. En presskonferens av det här slaget var förr i världen en smal sak att bevaka för den utsände fotografen. Men den här gången ville redaktören att jag skulle:
1) rigga upp laptop på podiet och sända live via Skype.
2) Plåta stillbild med direktleverans till tidningen via shootitlive (här kommer wftsändare och 4g-puck till användning),
3) videofilma,
4) ta upp ljud när reportern gör sin intervju.

Som grädde på moset undrade reportern om jag händelsevis fått med mig studioblixtarna till utomhusporträtten eftersom det började skymma ute.

Nä, min sherpa hade olyckligtvis fått ledigt just den dagen så den portabla studion fick faktiskt bli kvar hemma…

Nu låter jag väl som värsta bakåtsträvaren, men så är inte fallet, jag lovar. Det är kul att lära sig nya saker och bredda sitt kunnande (eller kompetenshöja sig på nysvenska). Och webben är ju fantastisk för en fotograf, som inte längre har papperssidans begränsningar i utrymme och tryckkvalitet att ta hänsyn till. Risken är bara att ju fler prylar som ska med ut på jobb, och ju fler olika medium jobbet ska fångas på, desto sämre blir varje delmoment.

Så vad göra?

Å ena sidan sägs det ju att det som hamnar på internet finns kvar för evigt, å andra sidan lever en genomsnittlig nyhet på webben kortare än diton i papperstidningen. Det som toppar Aftonbladets sida klockan elva har allt som oftast halkat under horisontlinjen på skärmen ett par timmar senare.

Det finns mängder av duktiga fotografer därute, fler än nånsin. Men om du som fotograf bara intresserar dig för bilden och storyn, och inte vill eller kan adaptera dig till de nya, digitala multimedierna klämtar snart klockan för dig. Om den inte redan gjort det.

About the Author

andersanderssonAnders Andersson är utbildad journalist, men arbetar sedan 2001 nästan uteslutande med kameran som uttrycksmedel. Oftast återfinns uppdragsgivarna bland någon av landets dagstidningar, fackförbundspress eller facktidskrifter, men också bland brudpar som vill få lite udda porträtt från sin stora dag.
Han bor med sambo och två barn strax utanför Halmstad och spenderar gärna fritiden med brödbak, innebandy och växthuspyssel.

Anders A Bildreportage AB
anders@andersa.com
www.andersa.com

www.fotografhalmstad.se