Produktutveckling med nyttan som utgångspunkt

Som entreprenör tar du ofta risker i samband med investeringar och nya företag. När det gäller produktutveckling är det alltid en befintlig risk att förlora både tid och pengar på något som egentligen inte har någon nytta.

Du kan däremot reducera den nämnda risken genom att utgå från MVP-metodiken. Det ökar dina chanser att utveckla en produkt i rätt riktning från dag ett.

Vad är MVP?

Om du tidigare har spelat på odds kanske du spontant tänker på uttrycket ”most valuable player”, men faktum är att MVP inom företagande handlar om något annat. Förkortningen kommer från engelska termen ”Minimum Viable Product” och syftar till att generera nytta från dag ett. Produkter eller tjänster som utgår från den här metodiken kan alltså i praktiken fungera även om de inte är fullt färdiga.

MVP – utgångspunkt

Kärnan i MVP-metodiken handlar om att utveckla produkter med fokus på det primära syftet. Det vill säga att produktens viktigaste egenskap är det centrala när den första prototypen tas fram. Helt enkelt den nytta som användarna eller kunderna inte kan vara utan.

Det innebär vidare att produkter som utvecklas via MVP snabbare kommer ut på marknaden, vilket är lärorikt. Då kan produkten med tiden finslipas till att bli precis det som användarna efterfrågar, men samtidigt vara av nytta under tiden.

Tids- och kostnadseffektiv metodik

En konkret fördel med att implementera MVP som en del av utvecklingsprocessen av nya produkter är den helhetliga effektiviteten. Som tidigare nämnts kommer en produkt utvecklad via MVP snabbt ut på marknaden trots att den i själva verket inte är färdig. Det innebär att produkten kan bli lönsam på kort tid och därmed kostnadseffektiv när ytterligare investeringar ska göras.

Du behöver heller inte spendera lika mycket tid på marknadsanalys eller strategiarbete. Istället löper utveckling och det fortsatta arbetet på samtidigt som produkten är aktiv på marknaden. Användarnas feedback och kundernas omdömen bidrar till den vidare utvecklingen av produkten.

Passar MVP till alla verksamheter?

Spontant kan det verka som att MVP borde vara det optimala arbetssättet för alla branscher. Dessvärre lämpar sig metodiken inte alltid lika bra beroende på vilken typ av projekt det rör sig om. Det centrala som avgör huruvida MVP är rätt satsning är den osäkerhet som finns i uppstarten.

Är du helt säker på vad du ska konstruera samt hur det bör göras är MVP egentligen inte rätt metod. Då kan istället andra lösningar som redan tagits i bruk vara rätt insats. Om det däremot är en digital plattform, applikation eller en digital tjänst som ska utvecklas kan MVP vara rätt. Då är osäkerheten större när det gäller uppbyggandet av produkten.

Posted in Okategoriserade