Modern belysning i dator och IT butiker

Elektriskt ljus har varit tillgängligt sedan början av 1900-talet i Sverige och resten av den utvecklade världen. Det har bidragit till att vi har en lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av armaturer, ljuskällor samt hur belysningen bör användas på bästa sätt. Av den totala energianvändningen används hela tio procent för enbart belysningsändamål enligt en uppskattning från 2015. Jämförelsevis ligger världens samlade energianvändning för belysning på runt femton procent. Man antar att användningen av el kommer att minska globalt i och med LED tekniken. Däremot kan nya tjänster samt ogenomtänkta tillämpningar orska att elanvändningen ökar istället eller åtminstone bromsar den förväntade minskningen.

Långsam utveckling

Under en längre tid har utvecklingen varit mycket långsamt och avsaknaden av tekniksprång har varit märkbar. Ljuskällorna har varit glöd- och halogenlampor (glödtrådstyp) eller lysrör, natrium- eller metallhalogen samt lågenergilampor (gasurladdningstekniker). Armaturerna har i stort sett haft samma utformning under många decennier viket bidrat till att begränsa avancerad ljussättning eller effektiv belysning. I och med den nya och moderna energieffektiva belysningen ökar istället oron för att vi kommer att slösa med elanvändningen i takt med att belysningen blir allt billigare i drift.

Modern belysning

Det är angeläget att alla bidrar till att spara energi genom att investera i modern belysning. Detta gäller lika mycket dator och IT butiker, klädesbutiker som offentliga lokaler. Med modern belysning kommer ljuset förbättras avsevärt samtidigt som energianvändningen minskas. Butiker behöver en bra belysning som välkommnar kunder och visar produkter på ett attraktiv sätt. Light by Sweden erbjuder modern och effektiv belysning för butik som bidrar till att förbättra kundupplevelsen. Du kan välja mellan olika typer av butiksbelysning som exempelvis energisparande LED-lampor. Dessa är mycket energisnåla (60 till 70 procent lägre energikostnad), utvecklar mindre värme och har en lång livslängd. Men det finns även väldesignade belysningslösningar för en butik som exempelvis linjär butiksbelysning och infällda spotlights. Här kommer ni att hitta lättmonterade butiksbelysningar samt armaturer och kan dessutom välja mellan olika ljusflöden samt variera spridningsvinkeln. Självklart erbjuder Light by Sweden kvalificerad rådgvning inom ljudesign och kan hjälpa till med skräddarsydda lösningar för er butik.

Dator och IT butiker

För kunder är dator och IT butiker en fläkt av framtiden där de förväntar sig en modern butik som erbjuder det senaste inom tekniken. Belysningen är oerhört viktig och förväntas vara modern och energisnål. Det är viktigt att en dator och IT butik är uppdaterad både när det gäller inventarier, produkter och belysning. En snygg och väldesignad belysning som eventuellt skräddarsytts för butiken ger alltid ett bra och inbjudande intryck. Det är inte bara design som är viktig utan det är lika viktigt att spara energi. Det finns en hel del en butiksägare kan göra själv för att reducera energikostnaden samt miljöpåverkan. Butiksbelysningen utgör oundvikligen en ganska stor del av elförbrukningen men med god planering, modern belysning och rätt valda ljuskällor kan stora besparingar göras. Det finns även möjlighet att anpassa butikens belysning till antal kunder. När endast ett fåtal kunder befinner sig i butiken dämpas belysningen och ökas vid ett större antal kunder. En butik har många möjligheter att själv kunna minska sin energikostnad utan att behöva anlita experter.

Posted in Okategoriserade