Effektiv marknadsföring med epostmarknadsföring

Sedan ett antal år tillbaka har i princip all digital marknadsföring varit fokuserad på sociala medier. Såväl stora som mindre företag har spenderat den största delen av sina marknadsföringsbudgetar för att synas på till exempel Youtube, Facebook, Instagram eller Tiktok. I regel har det skett genom en blandning av egenproducerat innehåll i förening med annonsering och olika samarbeten med så kallade “influencers”.

Epostmarknadsföringen har återvänt

Resultatet av satsningen på sociala medier har kanske inte alltid varit det bästa, framförallt inte för mindre och medelstora företag. I stället har en gammal trotjänare bland marknadsföringsverktygen återvänt – epostmarknadsföringen. I internets barndom var epostmarknadsföring den dominerande marknadsföringsåtgärden men i takt med att sociala medier gjorde sitt inträde föll den allt mer i glömska.

Nu är den emellertid tillbaka, och det med besked. Epostmarknadsföring har visat sig vara mycket effektiv och har ett ROI som vida överstiger satsningar på sociala medier eller bannerannonsering. Allt fler företag har därför valt att omfördela i vart fall en del av sina marknadsföringsresurser från sociala medier till marknadsföring via epost.

Viktigt att använda sig av rätt verktyg

En förutsättning för att lyckas med epostmarknadsföring är att man använder sig av rätt epostverktyg. För att marknadsföring via epost ska lyckas krävs att den är automatiserad och att de epostmeddelanden som skickas till kunderna är professionellt utformade. Detta är endast möjligt att uppnå om man använder sig av ett professionellt system för epostmarknadsföring. Att själv skapa kampanjer med hjälp av Word och Outlook är dömt att misslyckas.

Det finns ett stort antal system för marknadsföring via epost och det är en delikat uppgift att välja det alternativ som är mest lämpat för den egna verksamheten. En god utgångspunkt är att undvika de större aktörerna som i regel är anpassade för den amerikanska marknaden. Det finns dessutom ett antal svenskspråkiga alternativ som håller minst lika hög kvalitet som sina engelskspråkiga motsvarigheter.

Prisvärd lösning

Under förutsättning att man använder sig av ett professionellt system för epostmarknadsföring, och det samtidigt finns en klar och tydlig marknadsföringsplan, är marknadsföring via epost ett mycket prisvärt alternativ. Kostnaden för denna typ av marknadsföring är endast en bråkdel av vad det kostar att vara aktiv på sociala medier. Det är därför en typ av marknadsföring som allt fler företag borde använda sig av.

Posted in Okategoriserade