Åtgärda problem med radon på kontoret

Att arbeta på kontor är vanligt när man jobbar inom data och IT. Dock är det viktigt att kontoret inte på något sätt kan vara hälsofarligt. Att främja en god arbetsmiljö är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan och att säkerställa att byggnaden inte innehåller skadliga ämnen och partiklar som radon, är ett sätt att främja en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Vad är radon?

Du har säkert hört talats om radon och att man måste radonsanera om en radonmätning visat på för höga halter radon. Men vad är egentligen radon? Radon är en ädelgas som finns naturligt i naturen. Den är radioaktiv och kan orsaka cancer i lungorna. Även om radon finns naturligt i naturen och är näst intill omöjlig att undvika, bör man vara försiktig med att vistas länge i miljöer med förhöjda halter radon.

Det är vanligt att radon förekommer i för höga halter i fastigheter då byggmaterialet i sig kan innehålla för höga halter och/eller att marken som fastigheten är byggd på har förhöjda nivåer radon. Om fastighetens grund dessutom har dålig ventilation, blir det lättare för radonet att tränga sig in i fastigheten där det kan orsaka problem. Precis som med allt annat handlar det främst om två faktorer för att radon ska vara farligt. Dels tiden man spenderar i radondrabbade miljöer och dels hur höga halter av radon det handlar om. Därför är det viktigt att utföra en radonmätning för att ta reda på vilka halter det rör sig om. Visar en radonmätning på för höga halter är det viktigt att åtgärda problemet.

Utför gärna en radonmätning på din arbetsplats för att ta reda på om du och dina kollegor utsätts av för höga halter radon. En radonmätning och radonsanering är ett effektivt sätt att säkerställa en god arbetsmiljö och därmed undvika arbetsrelaterade sjukdomar.

Posted in Okategoriserade