Använd datoriserade undersökningar för företaget

Det finns flera sätt för ett företag att undersöka vad kunderna tycker om det. Det bästa sättet är att använda sig av tekniken och datorernas hjälp för att enkelt få svar på diverse frågor. Med hjälp av NPS, kan företag enkelt få svar på komplexa frågor och det kan i sin tur fungera som vägledning framåt.

Vad är NPS?

NPS står för Net Promoter Score och är ett verktyg för företag att använda sig av för att utföra diverse undersökningar. Kortfattat går det ut på att ställa en fråga som kunderna får svara på. De får sedan ange svaret i form av en siffra på en skala för att ge en indikation på svarets innebörd. Många gånger kan siffran kompletteras med möjligheten att ange en personlig kommentar till sitt omdöme. Det ger en lite djupare förklaring till varför kunden svarade som den gjorde och ger även ett mer matnyttigt svar för företaget. Net Promoter Score används av alla möjliga olika företag och branscher.

Undersökningar tar företaget framåt

Många företag är rädda för att ta reda på vad kunderna tycker, men det är en onödig rädsla. Att få reda på vad kunderna tycker och tänker är nämligen huvudingrediensen för att lyckas med sitt företag och för att kunna utveckla det på ett bra sätt. Kunderna är ju trots allt motorn i hela verksamheten och det som är viktigast för att verksamheten ska kunna existera. Kundernas åsikter bör därför beaktas och fungera som vägledning för företag både i början och senare under tidens gång. Genom att ta hjälp av Net Promoter Score lite då och då får man en bra indikation på kundernas åsikter. Dock finns det många andra sätt att ta reda på vad kunderna tycker och tänker, men många av dem är tidskrävande och inte alls lika effektiva som Net Promoter Score.

Posted in Okategoriserade