Modern belysning i dator och IT butiker

Elektriskt ljus har varit tillgängligt sedan början av 1900-talet i Sverige och resten av den utvecklade världen. Det har bidragit till att vi har en lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av armaturer, ljuskällor samt hur belysningen bör användas på bästa sätt. Av den totala energianvändningen används hela tio procent för enbart belysningsändamål enligt en uppskattning från 2015. Jämförelsevis ligger världens samlade energianvändning för belysning på runt femton procent. Man antar att användningen av el kommer att minska globalt i och med LED tekniken. Däremot kan nya tjänster samt ogenomtänkta tillämpningar orska att elanvändningen ökar istället eller åtminstone bromsar den förväntade minskningen.

Långsam utveckling

Under en längre tid har utvecklingen varit mycket långsamt och avsaknaden av tekniksprång har varit märkbar. Ljuskällorna har varit glöd- och halogenlampor (glödtrådstyp) eller lysrör, natrium- eller metallhalogen samt lågenergilampor (gasurladdningstekniker). Armaturerna har i stort sett haft samma utformning under många decennier viket bidrat till att begränsa avancerad ljussättning eller effektiv belysning. I och med den nya och moderna energieffektiva belysningen ökar istället oron för att vi kommer att slösa med elanvändningen i takt med att belysningen blir allt billigare i drift.

Modern belysning

Det är angeläget att alla bidrar till att spara energi genom att investera i modern belysning. Detta gäller lika mycket dator och IT butiker, klädesbutiker som offentliga lokaler. Med modern belysning kommer ljuset förbättras avsevärt samtidigt som energianvändningen minskas. Butiker behöver en bra belysning som välkommnar kunder och visar produkter på ett attraktiv sätt. Light by Sweden erbjuder modern och effektiv belysning för butik som bidrar till att förbättra kundupplevelsen. Du kan välja mellan olika typer av butiksbelysning som exempelvis energisparande LED-lampor. Dessa är mycket energisnåla (60 till 70 procent lägre energikostnad), utvecklar mindre värme och har en lång livslängd. Men det finns även väldesignade belysningslösningar för en butik som exempelvis linjär butiksbelysning och infällda spotlights. Här kommer ni att hitta lättmonterade butiksbelysningar samt armaturer och kan dessutom välja mellan olika ljusflöden samt variera spridningsvinkeln. Självklart erbjuder Light by Sweden kvalificerad rådgvning inom ljudesign och kan hjälpa till med skräddarsydda lösningar för er butik.

Dator och IT butiker

För kunder är dator och IT butiker en fläkt av framtiden där de förväntar sig en modern butik som erbjuder det senaste inom tekniken. Belysningen är oerhört viktig och förväntas vara modern och energisnål. Det är viktigt att en dator och IT butik är uppdaterad både när det gäller inventarier, produkter och belysning. En snygg och väldesignad belysning som eventuellt skräddarsytts för butiken ger alltid ett bra och inbjudande intryck. Det är inte bara design som är viktig utan det är lika viktigt att spara energi. Det finns en hel del en butiksägare kan göra själv för att reducera energikostnaden samt miljöpåverkan. Butiksbelysningen utgör oundvikligen en ganska stor del av elförbrukningen men med god planering, modern belysning och rätt valda ljuskällor kan stora besparingar göras. Det finns även möjlighet att anpassa butikens belysning till antal kunder. När endast ett fåtal kunder befinner sig i butiken dämpas belysningen och ökas vid ett större antal kunder. En butik har många möjligheter att själv kunna minska sin energikostnad utan att behöva anlita experter.

Posted in Okategoriserade

Förvara papper och dokument i arkivskåp

Trots att vi blir allt mer digitaliserade så finns det ändå ett behov av att ha viss information på papper. I en del fall är det en hel del information som måste sparas på andra sätt än digitalt och därför kan behovet av ett arkivskåp finnas. Med ett bra och smidigt arkivskåp hittar man snabbt det man behöver och kan på så vis hålla ordning och reda på viktiga dokument och andra handlingar.

Datorn – där allt ryms

De senaste 30 åren har världen blivit mer och mer digitaliserad. Den främsta fördelen med datorn är att den rymmer all världens kunskap och lite till. Helt plötsligt behövde man inte längre ha ett bibliotek med en mängd böcker för att bli informerad om det ena och det andra. Istället räckte det med att ha en enda pryl, datorn. Datorn gjorde även att en hel del jobb blev mycket enklare, framförallt på arkivfronten. Man behöver inte längre enorma arkivarier för att förvara papper och arkiv av olika slag då allt kan rymmas i datorn. Dock finns fortfarande ett visst behov av att arkivera vissa papper och dokument i fysisk form och därför kan ett arkivskåp vara bra att ha.

Arkivskåp – när du behöver bra förvaring av dokument

Ett arkivskåp är ett skåp som är speciellt utvecklat för att förvara pappersdokument och det finns olika typer av arkivskåp att välja mellan. Om man behöver ha ett enkelt skåp kan man få det. Skåpet har då inga speciella funktioner utan fungerar enbart som en plats att förvara papper på. Den typen av arkivskåp passar för dokument som inte har något speciellt behov av skydd. Sedan finns det arkivskåp med speciella skyddsfunktioner och som kan förvara dokument tryggt även om det exempelvis skulle börja brinna i byggnaden. Det finns även arkivskåp i olika storlekar. Vilket arkivskåp man ska välja beror helt enkelt på behovet som finns. Att satsa på ett bra och praktiskt arkivskåp är på många sätt en investering då man kan spara en hel del tid på att leta efter diverse olika dokument oavsett om det sker på fritid eller arbetstid.

Posted in Okategoriserade