Strukturera ditt it-företag

Vill du lyckas som företagare inom it-sektorn är det inte tillräckligt att du har goda it-kunskaper. Nyckeln till framgång ligger till stor del i hur väl du lyckas att strukturera ditt företag. Detta gäller särskilt de delar av verksamheten som avser annat än de it-tjänster som ditt företag utför på uppdrag av kunderna. Som exempel kan nämnas den löpande redovisningen, hantering av fakturering och kundreskontra och annan administration.

Det är viktigt att dessa delar fungerar och dessutom att de gör det med minsta möjliga arbetsinsats från din egen sida. Du ska så långt som det är möjligt kunna fokusera på att arbeta för kunderna, det är då som du och företaget kan tjäna pengar. I det följande får du ett par tips på hur du kan strukturera och effektivisera olika delar av företagets verksamhet.

Ekonomisk administration

Den ekonomiska administrationen är verksamhetens lungor. Utan en väl fungerande administration kommer luften så småningom att gå ur företaget. Sker inte fakturering i rätt tid, och kunderna därefter inte heller betalar när fakturorna förfaller till betalning, kommer ditt företag förr eller senare att drabbas av problem med likviditeten, vilket i sin tur leder till andra problem.

Den bästa lösningen är i de flesta fall att anlita ett företag som erbjuder företagstjänster i form av fakturering, reskontrahantering, inkasso och kravhantering. Då kan du vara säker på att ditt företag får betalt för det arbete som utförs – och betalt i rätt tid på köpet. Skulle någon kund inte betala kommer kravet snabbt att hanteras via inkasso och så småningom även drivas in via Kronofogdemyndigheten. Denna typ av företagstjänster är dessutom mycket prisvärda och så länge som du anlitar ett seriöst företag, som till exempel Intrum, kommer du aldrig ångra att du använder dig av en extern aktör för att hantera den ekonomiska administrationen.

Marknadsföring och försäljning

Om den ekonomiska administrationen är verksamhetens lungor är marknadsföring och försäljning verksamhetens hjärna. Det är med stöd av marknadsföring och försäljning som du avgör i vilken riktning som företaget ska röra sig. Genom att rikta dina marknadsföringsinsatser mot olika segment kan du till exempel styra över vilken typ av kunder som ska utgöra basen i verksamheten.

Marknadsföring är ett komplext område och även om du deltar i utformningen av den är det något som bör hanteras av personer som inte arbetar med något annat. Har du tillräckliga ekonomiska resurser bör du ha ett löpande samarbete med en välrenommerad reklam- eller pr-byrå. Är du i början av din verksamhet och ännu inte har den ekonomi som krävs kan en mindre webbyrå vara en god början för att få hjälp med marknadsföringen.

Överträffa kundernas förväntningar

Att du har kontroll på den ekonomiska administrationen och marknadsföringen är en bra grund för att du ska lyckas med ditt it-företag. Kan du dessutom kombinera detta med att ständigt överträffa kundernas förväntningar när du utför dina it-tjänster är utsikterna goda för att ditt företagande ska bli en verklig framgångssaga.

Posted in Okategoriserade