Vikten av en bra webbsida för data och IT-företag

Om du ska starta upp ett eget företag inom data och IT är det viktigt att du syns för att få kunder och uppdrag. Svenskar har generellt höga förväntningar på att hitta företag och en tillhörande webbplats på nätet. Om du driver ett företag och inte har en webbplats är risken stor att du går miste om flera potentiella kunder som istället går till konkurrenter som finns på nätet och som har en användarvänlig webbplats. För att du ska få en webbplats som håller måttet ur flera aspekter är det en bra idé att ta hjälp. Det finns en webbyrå i Stockholm som är väldigt bra som du kan anlita. Om du tar hjälp av en webbyrå i Stockholm kan de hjälpa dig med att dels öka din digitala närvaro och dels öka försäljningen genom ett väl genomarbetad webbsida.

Webbsidan kan företaget själv kontrollera

Även om ett företag absolut kan komma långt genom att enbart synas i olika sociala mediekanaler, är det inte tillräckligt om du vill nå ut på ett bra sätt. Det räcker inte bara att skaffa en hemsida heller. Webbsidan måste fylla sitt syfte och sin funktion. Innehållet på företagets webbplats måste vara relevant och informativt. Webbplatsen behöver även vara sökmotoroptimerad för att enkelt bli hittad och anpassad för att kunna läsas i mobilen. Det är inte sällan som människor använder mobiltelefonen när de surfar på nätet. Webbsidan får helt enkelt inte vara komplicerad och svår att navigera på. En annan aspekt med en webbsida jämfört med sociala medier är att du har kontroll över webbsidan. Du är inte beroende av algoritmer och liknande. Att ha en professionell hemsida ger också ett seriöst intryck.

Bra anledningar till att ha en webbplats

Det finns många anledningar till varför du som jobbar inom data och IT-branschen ska satsa på att ha en bra webbplats. Ditt företag kommer bland annat att bli enklare att hitta när någon söker via en sökmotor. Kunden kan enkelt få tag i kontaktuppgifter och annan information dygnet runt. Det publicerade materialet du har på hemsidan ägs av dig och ingen annan. Det bästa när det handlar om digital marknadsföring är en kombination av en egen webbsida och sociala medier. Du kan se webbsidan som basen som sociala medierna ska locka besökare till.

Ha en strategi och plan

För att du ska lyckas med både webbplats och sociala medier är det viktigt att du har en tydlig strategi och plan för hur du ska använda dem. Exempelvis behöver du ha klart för dig vad du vill att besökaren på din webbplats ska göra där, men även veta vem företaget riktar sig till. Allt sådant kan en webbyrå i Stockholm vara behjälplig med.

Posted in Okategoriserade

Produktutveckling med nyttan som utgångspunkt

Som entreprenör tar du ofta risker i samband med investeringar och nya företag. När det gäller produktutveckling är det alltid en befintlig risk att förlora både tid och pengar på något som egentligen inte har någon nytta.

Du kan däremot reducera den nämnda risken genom att utgå från MVP-metodiken. Det ökar dina chanser att utveckla en produkt i rätt riktning från dag ett.

Vad är MVP?

Om du tidigare har spelat på odds kanske du spontant tänker på uttrycket ”most valuable player”, men faktum är att MVP inom företagande handlar om något annat. Förkortningen kommer från engelska termen ”Minimum Viable Product” och syftar till att generera nytta från dag ett. Produkter eller tjänster som utgår från den här metodiken kan alltså i praktiken fungera även om de inte är fullt färdiga.

MVP – utgångspunkt

Kärnan i MVP-metodiken handlar om att utveckla produkter med fokus på det primära syftet. Det vill säga att produktens viktigaste egenskap är det centrala när den första prototypen tas fram. Helt enkelt den nytta som användarna eller kunderna inte kan vara utan.

Det innebär vidare att produkter som utvecklas via MVP snabbare kommer ut på marknaden, vilket är lärorikt. Då kan produkten med tiden finslipas till att bli precis det som användarna efterfrågar, men samtidigt vara av nytta under tiden.

Tids- och kostnadseffektiv metodik

En konkret fördel med att implementera MVP som en del av utvecklingsprocessen av nya produkter är den helhetliga effektiviteten. Som tidigare nämnts kommer en produkt utvecklad via MVP snabbt ut på marknaden trots att den i själva verket inte är färdig. Det innebär att produkten kan bli lönsam på kort tid och därmed kostnadseffektiv när ytterligare investeringar ska göras.

Du behöver heller inte spendera lika mycket tid på marknadsanalys eller strategiarbete. Istället löper utveckling och det fortsatta arbetet på samtidigt som produkten är aktiv på marknaden. Användarnas feedback och kundernas omdömen bidrar till den vidare utvecklingen av produkten.

Passar MVP till alla verksamheter?

Spontant kan det verka som att MVP borde vara det optimala arbetssättet för alla branscher. Dessvärre lämpar sig metodiken inte alltid lika bra beroende på vilken typ av projekt det rör sig om. Det centrala som avgör huruvida MVP är rätt satsning är den osäkerhet som finns i uppstarten.

Är du helt säker på vad du ska konstruera samt hur det bör göras är MVP egentligen inte rätt metod. Då kan istället andra lösningar som redan tagits i bruk vara rätt insats. Om det däremot är en digital plattform, applikation eller en digital tjänst som ska utvecklas kan MVP vara rätt. Då är osäkerheten större när det gäller uppbyggandet av produkten.

Posted in Okategoriserade