Inbjudan “Ledarskap i det digitaliserade arbetslivet”

Published by: 2

00001 2

Välkommen till näverkets LEDAs första event i en serie som ledarskap i det digitaliserade arbetslivet där WIFL är en av initiativtagarna! Eventet är vårt bidrag till Microsofts “Jobbahemmadag” och vi bl.a. har med oss deras produktchef Emelie Ekblad online som berättar hur de jobbar framgångsrikt med sociala medier internt.

Ledarskapets villkor och möjligheter förändras i och med digitaliseringen av samhälle och arbetslivet. Det handlar om både och – att ta tillvara det som fungerar i det analoga ledarskapet och komplettera det med bra och effektiva digitala verktyg för att på bästa sätt fortsätta utveckla personal och företag.

Det nya affärslivet och arbetslivet handlar i stor grad om att kommunicera, interagera och socialisera för att engagera och entusiasmera och att skapa innovativa kreativa miljöer för att utveckla och leda verksamheten.

Utbildningen och satsningen på entreprenörskap inom EU och i Sverige formar nya deltagare i arbetslivet som också är vana att interagera, kommunicera och socialisera både IRL och IFL, vilket ställer andra krav och öppnar nya möjligheter i ledarskapet. Här har vi i Sverige ett försprång då vi sedan länge jobbat med delaktighet på arbetsplatserna vilket den nya generation C(onnected) ser som självklart, då det är sättet man interagerar IFL. Vi är mitt i omdaningen från industrialismens mindset till digitaliserade samhället och arbetslivets mindset – spännande! Och det blir vad vi gör det till 🙂

Så välkommen till det första eventet i en serie kring ledarskapet i det digitaliserade arbetslivet som denna gång handlar om hur du effektivt kan använda sociala medier i ditt ledarskap!

Glada måndagshälsningar från hemmakontoret!       00001 2

/Cathrin  🙂

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *